1:1 sparring

InnovationSilkeborgs 1:1 sparring er en samtale, hvor du i et fortroligt rum har mulighed for at reflektere over din virksomhed, dens udviklingsmuligheder og hvilke udfordringer, du har på vejen mod opfyldelse af virksomhedens mål.

Vi vil gerne hjælpe dig med at stille skarpt på, hvor netop din virksomhed skal sætte ind i forhold til innovation og forretningsudvikling. InnovationSilkeborg er således din virksomheds medspiller. Sammen med os får du mulighed for at se på din virksomhed udefra – og i samtalen giver vi dig vores feedback, sparring og råd.

1:1 sparringen følger InnovationSilkeborgs Innovationsmodel

Vi arbejder ud fra InnovationSilkeborgs innovationsmodel, der kan bruges på tværs af brancher og fagområder. Med den som udgangspunkt, kan vi hjælpe dig med bl.a.:

  • 1:1 samtaler med virksomhedsejere eller ledere, der ønsker at skærpe deres nuværende og fremtidige innovations- og forretningsudviklings fokus.
  • 1:1 samtaler med innovationsansvarlige, der er ansvarlige for at gennemføre innovationsforløb i virksomheden. Samtalerne tager udgangspunkt i de helt konkrete emner eller behov, den enkelte leder eller medarbejder ønsker at sætte fokus på. Det kan fx være virksomhedens innovationsstrategi og fremtidige fokusområder. Det kan også være konkrete udfordringer i jeres innovationsforløb

I samtalen fokuserer vi på, hvilke grundlæggende behov, der er vigtige for virksomheden at få opfyldt gennem sit virke. Med udgangspunkt i dette finder vi i løbet af samtalen frem til den ønskede udvikling, og deraf følgende handlinger, der er nødvendige at udføre for at opfylde målet.

Dette er helt i tråd med InnovationSilkeborgs innovationsmodel, som i seks skridt bevæger sig fra de helt løse drømme og ønsker og hen mod beskrivelsen af konkrete skridt, man kan tage for at komme tættere på at opfylde ønskerne.

Det helt afgørende er, at det er din samtale, og at det er gennem samtalen, feedbacken og de fælles reflektioner, at du kommer videre i dine overvejelser om, hvilke veje du ønsker at gå i udviklingen af din virksomhed.

Når samtalen er slut, er du i det ideelle tilfælde blevet noget mere afklaret omkring, hvilke muligheder du og din virksomhed vil forfølge fremadrettet.

Vil du vide mere?

Morten Bierbaum

Direktør

Mail   Telefon   Web

Eksempel på 1:1 sparring

1:1 sparring med virksomheden UP-Design er et godt eksempel på, hvad samtalen kan indeholde. Udgangspunktet er virksomheden. Hvor den står i dag – hvad der har ført til den virksomhed, vi ser i dag og ikke mindst, hvad der dybest set er den drivende kraft i virksomheden.

Fra dette udgangspunkt bevægede vi os over i at afdække og beskrive forskellige veje UP-Design kunne gå, samtidig med at vi også gav feedback på, hvorvidt kernen i virksomheden også er det, der formidles via hjemmeside mm. Endelig fremdrager vi forskellige læringspunkter i forhold til f.eks. pipelinestørrelse, når man handler med det offentlige.

Varighed 

Samtalerne varer typisk 1 time. Har du brug for yderligere sparring, aftaler vi et videre forløb

Tid og sted

Efter aftale – det kan foregå hos dig i din virksomhed eller i InnovationSilkeborgs lokaler.

Pris

Er du medlem af InnovationSilkeborg koster 1:1 sparring 1 klip. Læs mere om vores medlemskab og klippekortsordning her.

2018-08-27T11:50:53+02:00