CO-CREATOR

Står du overfor at skulle inddrage private virksomheder, borgere eller andre parter i udviklingen af en ny løsning eller produkt? Så prøv spillet CO-CREATOR, der er udviklet specielt til kommuner og regioner

I spillet CO-CREATOR får deltagerne mulighed for at prøve kræfter med samarbejdsdrevet innovation. Gennem en case med inspiration fra et virkeligt projekt skal deltagerne lede et offentligt-privat samarbejde. I samarbejdet skal de få de mange forskellige agendaer og aktører til at spille sammen og trække i samme retning. Undervejs vil spillet måle deltagernes evne til at skabe innovative løsninger, gennemføre dem i praksis og skabe innovationskultur.

Spilbaseret læring om offentlig innovation
CO-CREATOR simulerer et samarbejdsdrevet innovationsprojekt, hvor deltagerne på egen krop erfarer, hvad det vil sige at arbejde med samskabelse og offentlig innovation. Deltagerne spiller sammen mod spillet og kan være fire til seks personer pr. spil. I større forsamlinger konkurrerer grupperne mod hinanden. Gennem spillet vil deltagerne få:

  • Overblik over ledelsesrummet i samarbejdsdrevet innovation
  • Mulighed for risikofrit at prøve sig selv af og nå til egne erkendelser
  • En kollektiv læringsproces med afsæt i deltagernes fælles erfaringer
  • En fælles oplevelse og referenceramme.

Målgruppe og anvendelsesmuligheder
CO-CREATOR kan være et læringsredskab for projektledere, forandringsagenter og andre, der skal arbejde med samskabelse og samarbejdsdrevet innovation.

Spillet varer to timer og kan bruges til undervisning i f.eks. innovation, borgerinvolvering og projektledelse, til temaarrangementer og seminarer. Derudover kan det bruges som procesværktøj i forbindelse med konkrete projekter – eksempelvis når en ny projektgruppe skal lære hinanden at kende og få en fælles forståelse og et fælles sprog om offentlig innovation samt træffe beslutninger om tilrettelæggelsen af projektet.

Vil du vide mere?

Morten Bierbaum

Direktør

Mail   Telefon   Web

Varighed 

Spillet tager 2 timer, derudover skal der afsættes tid til at starte spillet.

Antal deltagere:
4 til 6 personer pr. spil

Tid og sted

Efter aftale – det kan foregå hos dig i din virksomhed eller i InnovationSilkeborgs lokaler.

Spillet

Spillet er udviklet i et samarbejde mellem forskningsprojektet CLIPS og spilvirksomheden Game Tools, og formidler CLIPS´ forskningsresultater til praktikere på en let tilgængelig og handlingsrettet måde.

Når I skal spille spillet, kan I vælge mellem flg. cases:
– Fritidsjobprojektet
– Klimaforandringer
– Telemedicin

2019-06-04T09:00:58+02:00