INNOVATOR – fra ide til bundlinje

InnovationSilkeborgs innovationsuddannelse ”INNOVATOR – fra idé til bundlinje”er et samlet uddannelsesforløb for ledere og medarbejdere. Vi klæder ledelsen på til at arbejde strategisk med innovation, og sætter nøglepersoner ivirksomheden stand til at lede og realisere innovationsinitiativer.

Virksomhederne får

  • Fokus på sammenhængen mellem forretningsstrategi og innovation
  • Medarbejdere med en solid viden om innovation
  • Nøglepersoner der har lært at arbejde med innovationsprocesser fra identificering af behov over udarbejdelse af idé til realisering af færdigt produkt/proces
  • Medarbejdere som i praksis har trænet brugen af forskellige værktøjer på en konkret innovationsproces i virksomheden
  • Løst en konkret innovationsopgave

Uddannelsens opbygning

Innovationsuddannelsen er opbygget, så virksomhederne fra start får prioriteret, hvilket strategisk fokus de vil arbejde med. Ud fra dette fokus får en eller flere nøglepersoner i virksomheden til opgave at løse en konkret innovationsudfordring for virksomheden. Over en periode på ca. 3 måneder kommer nøglepersonerne igennem et innovationsforløb, hvor de lærer at arbejde med innovation ved at løse den konkrete opgave for virksomheden. De bliver uddannet af erfarne innovationskonsulenter, som de kan hente sparring fra i hele forløbet. Forløbet afsluttes med en prototypemesse, hvor deltagerne fremlægger resultatet af deres arbejde for virksomhedernes ledere.

Læs mere om uddannelsens forskellige kursuselementer nedenfor:

Vil du vide mere?

Lone Stubdrup

Innovationschef

TID OG STED
Første uddannelses hold er udklækket, og det næste hold starter den 28. februar 2018.

TILMELDING
Tilmelding til Laila Mariann Hansen på tlf. 30 73 96 30 eller lmh@innovationsilkeborg.dk

Kick Off

Kick Off for ledere og medarbejdere. Vi introducerer uddannelsen og rammesætter innovation, forretningsudvikling og kreativitet.

Læs mere

Tid 

Onsdag den 28. februar 2018

Sted

Lokaler meldes ud senere

Baren er åben

Den innovative organisation

Kurset udfordrer deltagerne på forretningsudvikling, innovationsledelse, innovationsstrategier og innovationskultur – en effektiv måde at skabe retning for virksomhedens innovationsprojekt på.

Læs mere

Tid 

Onsdag den 7. marts 2018

Sted

Lokaler meldes ud senere

Fra ide til bundlinje

Et intensivt 9-ugers innovationsforløb for nøglemedarbejdere. Deltagerne medbringer alle en konkret innovationsudfordring, der skal arbejdes med gennem uddannelsen. Innovationsforløbet veksler mellem faciliterede kursusdage og e-learningsmoduler. Forud for hver kursusdag i forløbet skal deltagerne gennemføre et e-learningsmodul.

Fra ide til bundlinje – Modul 1

Fokusering, opdagelse og tematisering

Læs mere

Tid 

Onsdag den 14. marts 2018

Sted

Lokaler meldes ud senere

Se mig lige

Fra ide til bundlinje – Modul 2

Idé og konceptudvikling

Læs mere

Tid 

Onsdag den 11. april 2018

Sted

Lokaler meldes ud senere

Fra ide til bundlinje – Modul 3

Test og prototype

Læs mere

Tid 

Onsdag den 2. maj 2018

Sted

Lokaler meldes ud senere

Fra ide til bundlinje – Modul 4

Implimentere og evaluere

Læs mere

Tid 

Onsdag den 16. maj 2018

Sted

Lokaler meldes ud senere

Afslutningsevent

Uddannelsen afsluttes med en ”prototypemesse”, hvor deltagerne fremlægger resultatet af arbejdet med deres innovationsudfordring.

Læs mere

Tid 

Onsdag den 30. maj 2018

Sted

Lokaler meldes ud senere

2017-09-19T19:54:54+00:00