Bliv uddannet INNOVATOR – og kom hurtigt fra ide til bundlinje

InnovationSilkeborgs innovationsuddannelse ”INNOVATOR – fra idé til bundlinje” er et uddannelsesforløb, der klæder dig på til at arbejde strategisk med innovation og lede og realisere innovationsinitiativer i virksomheden.

Du udvikler dine kompetencer samtidig med, at du arbejder med en konkret innovationsudfordring, du selv definerer. På den måde bliver du klar til at implementere løsningen i din virksomhed ved uddannelsesforløbets afslutning. Når du er udklækket som INNOVATOR, har du fået den rette sparring, et netværk af INNOVATORER med samme udfordringer som dig, samt de rette værktøjer til at tilrettelægge og udføre innovationsinitiativer på egen hånd i din virksomhed.

Vi anbefaler, at du tager en kollega med, så I er flere om at implementere løsningen i virksomheden. Uddannelsen er er målrettet ledere, nøglepersoner og innovationsansvarlige. De værktøjer, du får gennem uddannelsesforløbet kan bruges i både private og offentlige virksomheder.

Din virksomhed får:

  • Fokus på sammenhængen mellem forretningsstrategi og innovation
  • INNOVATORER med en solid viden om innovation
  • INNOVATORER der har lært at arbejde med innovationsprocesser fra identificering af behov over udarbejdelse af idé til realisering af færdigt produkt/proces
  • INNOVATOR som i praksis har trænet brugen af forskellige værktøjer på en konkret innovationsproces i virksomheden
  • Løst en konkret innovationsopgave

Uddannelsens opbygning

Innovationsuddannelsen er et intensivt forløb på ca. 3 måneder, hvor I lærer at arbejde med innovation ved at løse en konkret opgave for din virksomhed. Uddannelsen er opbygget, så I fra start får prioriteret hvilket strategisk fokus, I vil arbejde med.
Ud fra dette fokus får en eller flere nøglepersoner i din virksomhed til opgave at løse en konkret innovationsudfordring, som I selv definerer med udgangspunkt i virksomheden og arbejder med gennem uddannelsen.

Læs mere om uddannelsens forskellige kursuselementer nedenfor:

Vil du vide mere?

Laila Mariann Hansen

Chefkonsulent

Mail   Telefon   Web

TID OG STED
Første uddannelses hold er udklækket, og det næste hold starter den 19. september 2018.

TILMELDING
Tilmelding til Laila Mariann Hansen på tlf. 30 73 96 30 eller lmh@innovationsilkeborg.dk

PRIS
Er du medlem af InnovationSilkeborg koster kurset 8 klip for første deltager. Derefter 2 klip per ekstra deltager.

Læs mere om vores medlemspakker og klippekortsordning her.

1. Modul: Kick Off

Vi introducerer uddannelsen og rammesætter innovation, forretningsudvikling og kreativitet.

Læs mere

Tid 

Onsdag den 19. september 2018

Sted

Lokaler meldes ud senere

Baren er åben

2. Modul: Dream/Decide

Hvad er en innovativ organisation? Vi kortlægger virksomhedens forretningsmodel og evne til at skabe værdi. Samtidig skaber I retning for jeres virksomheds innovationsprojekt.

Læs mere

Tid 

Onsdag den 26. september 2018

Sted

Lokaler meldes ud senere

3. Modul: Discover/Define

Den konkrete innovationsudfordring er nu snævret ind, og I har defineret det specifikke innovationsspørgsmål. I skaber forståelse for jeres nuværende brugere, kunder og markeder for at blive klogere på, hvordan I løser innovationsspørgsmålet.

Læs mere

Tid 

Onsdag den 10. oktober 2018

Sted

Lokaler meldes ud senere

4. Modul: Develop

I bruger den genererede viden om virksomhedens brugere, kunder og markeder til at udvikle og kvalificere idéer, der kan løse innovationsspørgsmålet. Samtidig bliver I klædt på til at inddrage andre personer i et innovationsforløb gennem møde- og procesfacilitering.

Læs mere

Tid 

Onsdag den 24. oktober 2018

Sted

Lokaler meldes ud senere

5. Modul: Deliver

I tester de kvalificerede idéer på brugere og kunder ved hjælp af pretotyping og prototyping

Læs mere

Tid 

Torsdag den 8. november 2018

Sted

Lokaler meldes ud senere

6. Modul: Implementering

Løsningen på innovationsspørgsmålet pitches og kommunikeres til de andre INNOVATORER. Innovationsudfordringen overgår til et projekt i virksomheden.

Læs mere

Tid 

Torsdag den 22. november 2018

Sted

Lokaler meldes ud senere

7. Modul: Afslutningsevent

Uddannelsen afsluttes med en ”prototypemesse”, hvor I fremlægger resultatet af arbejdet med jeres innovationsudfordring.

Læs mere

Tid 

Onsdag den 5. december 2018

Sted

Lokaler meldes ud senere

2018-03-05T19:55:30+00:00