Bliv uddannet INNOVATOR – og kom hurtigt fra ide til bundlinje!

Er du ansvarlig for, at din virksomhed udvikler sig og følger med markedet? Eller er du ansat til at igangsætte initiativer, der gør, at virksomheden er på forkant med markedet?

Der er langt mellem den faglige sparring, og ofte er du alene om at drive innovationstiltag. Samtidig har du også andre opgaver, der skal løses – virksomheden skal jo stadig opretholde sin daglige drift. Men hvordan fornyer virksomheden sig, hvis du ikke gør? 

Bliv klædt på til at arbejde strategisk med innovation:

Innovationsuddannelsen klæder dig på til at arbejde strategisk med innovation og lede og realisere innovationsinitiativer i virksomheden. Du udvikler dine kompetencer samtidig med, at du arbejder med en innovationsudfordring, du selv definerer. På den måde bliver du klar til at implementere løsningen i din virksomhed ved uddannelsesforløbets afslutning. Se hvilke virksomheder, der har deltaget og læs hvad de siger her.

Når du er udklækket som INNOVATOR, har du fået den rette sparring, et netværk af INNOVATORER med samme udfordringer som dig, samt de rette værktøjer til at tilrettelægge og udføre innovationsinitiativer på egen hånd i din virksomhed.

Vi anbefaler, at du tager en kollega med, så I er flere om at implementere løsningen i virksomheden. Uddannelsen er er målrettet ledere, nøglepersoner og innovationsansvarlige. De værktøjer, du får gennem uddannelsesforløbet kan bruges i både private og offentlige virksomheder.

Din virksomhed får:

  • Fokus på sammenhængen mellem forretningsstrategi og innovation
  • INNOVATORER med en solid viden om innovation
  • INNOVATORER der har lært at arbejde med innovationsprocesser fra identificering af behov over udarbejdelse af idé til realisering af færdigt produkt/proces
  • INNOVATOR som i praksis har trænet brugen af forskellige værktøjer på en konkret innovationsproces i virksomheden
  • Løst en konkret innovationsopgave

Uddannelsens opbygning

Innovationsuddannelsen er et intensivt forløb på 7 undervisningsdage fordelt på ca. 3 måneder, hvor I lærer at arbejde med innovation ved at løse en innovationsudfordring, som I selv definerer med udgangspunkt i virksomheden. Uddannelsen er bygget op omkring InnovationSilkeborgs innovationsproces, så I fra start får prioriteret hvilket strategisk fokus, I vil arbejde med.

Deltagerprofil

Forløbet er for dig, som til daglig arbejder med udvikling af nye produkter, services og forretningsmodeller. Det kan være i en stor, etableret virksomhed eller som iværksætter i et mindre start-up. Du har under alle omstændigheder et ønske om at gøre innovations- og udviklingsprojekter mere brugerfokuserede og hurtigt blive i stand til at udvikle og validere produkter, services og forretningsmodeller, som kan gøre en markant forskel for dig og din virksomhed.

Læs mere om uddannelsens forskellige moduler nedenfor:

Vil du vide mere?

Morten Bierbaum

Direktør

Mail   Telefon   Web

Underviser på uddannelsen

Thorsten Høegsberg

Innovationskonsulent

TILMELDING
Tilmelding til Morten Bierbaum på
tlf. 30 73 96 31 eller mb@innovationsilkeborg.dk

PRIS
Er du medlem af InnovationSilkeborg koster kurset 8 klip for første deltager. Derefter 2 klip per ekstra deltager.

Læs mere om vores medlemspakker og klippekortsordning her.

1. Modul: Kick Off

Vi introducerer uddannelsen og rammesætter innovation og forretningsudvikling.

Læs mere

Tid 14.00-17.00

Onsdag den 18. september 2019

Sted

Det Gamle Rådhus, Torvet 2A, Silkeborg

Baren er åben

2. Modul: Dream/Decide

Hvad er en innovativ organisation? Vi kortlægger virksomhedens forretningsmodel og evne til at skabe værdi. Samtidig skaber I retning for jeres virksomheds innovationsprojekt.

Læs mere

Tid 12.00-17.00

Onsdag den 25. september 2019

Sted

Det Gamle Rådhus, Torvet 2A, Silkeborg

3. Modul: Discover/Define

Den konkrete innovationsudfordring er nu snævret ind, og I har defineret det specifikke innovationsspørgsmål. I skaber forståelse for jeres nuværende brugere, kunder og markeder for at blive klogere på, hvordan I løser innovationsspørgsmålet.

Læs mere

Tid 12.00-17.00

Onsdag den 9. oktober 2019

Sted

Det Gamle Rådhus, Torvet 2A, Silkeborg

4. Modul: Develop

I bruger den genererede viden om virksomhedens brugere, kunder og markeder til at udvikle og kvalificere idéer, der kan løse innovationsspørgsmålet. Samtidig bliver I klædt på til at inddrage andre personer i et innovationsforløb gennem møde- og procesfacilitering.

Læs mere

Tid 9.00-16.00

Onsdag den 23. oktober 2019

Sted

Det Gamle Rådhus, Torvet 2A, Silkeborg

5. Modul: Deliver

I tester de kvalificerede idéer på brugere og kunder ved hjælp af pretotyping og prototyping

Læs mere

Tid 12.00-17.00

Onsdag den 6. november 2019

Sted

Det Gamle Rådhus, Torvet 2A, Silkeborg

6. Modul: Implementering

Løsningen på innovationsspørgsmålet pitches og kommunikeres til de andre INNOVATORER. Innovationsudfordringen overgår til et projekt i virksomheden.

Læs mere

Tid 12.00-17.00

Onsdag den 20. november 2019

Sted

Det Gamle Rådhus, Torvet 2A, Silkeborg

7. Modul: Afslutningsevent

Uddannelsen afsluttes med en ”prototypemesse”, hvor I fremlægger resultatet af arbejdet med jeres innovationsudfordring.

Læs mere

Tid 12.00-17.00

Onsdag den 4. december 2019

Sted

Det Gamle Rådhus, Torvet 2A, Silkeborg

2019-05-15T12:47:19+02:00