Offentlig-privat udviklingssamarbejde

Lad os guide jer sikkert gennem processen

Et udviklingssamarbejde mellem en offentlig og privat part kan være en velegnet samarbejdsform, hvis man som offentlig organisation eller privat virksomhed har identificeret et behov hos en målgruppe, der kalder på en innovativ løsning.

Det kan for eksempel være et behov for tilpassede strukturer, et behov for nye eller tilpassede teknologier eller nye processer og samarbejdsformer i den offentlige sektor.

Målet er en fælles succes
Et offentligt-privat udviklingssamarbejde er kendetegnet ved, at der sker en gensidig udveksling af viden og idéer i mellem de to parter. De sætter i fælleskab en vision for både at nå egne og fælles mål – og de udvikler i fællesskab en ny viden.

Målet er en fælles succes. Gennem samarbejdet udvikler den private virksomhed forhåbentlig en løsning, der kan sælges til andre offentlige virksomheder og altså skaleres i et større omfang. Omvendt får den offentlige aktør en skræddersyet løsning, der tager højde for nogle helt specifikke behov.

Private virksomheder giver det offentlige succes

Når man indleder et offentligt-privat udviklingssamarbejde er der dog en række forhold, det er vigtigt at forholde sig til. Der er både nogle juridiske og økonomiske forhold, der kan spænde ben for processen. For hvordan er det nu lige med udbudsreglerne i det offentlige, med samarbejdsaftalerne og alle de andre papirer der skal udfyldes. Er det ikke bare noget bøvl?

Vi hjælper med bøvlet
Indrømmet. Det kan det være. Derfor handler det handler om at komme godt fra start, være opmærksom på nogle helt bestemte krav og forhold og papirer, der skal udfyldes rigtigt. Det handler også om at få projektet bemandet med de rigtige kompetencer fra starten.

Lykkes det, kan der være en stor gevinst ved det offentligt-private udviklingssamarbejde for begge parter.
Lad os guide jer sikkert gennem processen!

Kunne din virksomhed være oplagt til at indgå et udviklingssamarbejde? Vi afholder løbende dialog- og screeningssamtaler med udvalgte virksomheder og hjælper med at specificere et eventuelt projekt og projektets omfang.

Vil du vide mere?

Morten Bierbaum

Direktør

Mail   Telefon   Web

Varighed 

Varigheden afhænger af opgaven

Tid og sted

Efter aftale – det kan foregå hos dig i din virksomhed eller i InnovationSilkeborgs lokaler.

Book en dialogsamtale

Interesserede virksomheder kan henvende sig til direktør Morten Bierbaum på mb@innovationsilkeborg.dk eller 30 73 96 31 for afklarende spørgsmål eller for booking af tid til en uforpligtende dialogsamtale.

2018-07-30T10:32:55+00:00