Udviklingsgruppe for innovationsledere

De bedste ideer får du ofte fra erfarne ledere og specialister i samme rolle som dig selv og ikke fra konsulenter, som fakturerer dig for standardløsninger. De udfordringer som innovationsledere, forretnings- og produktudviklere møder i deres organisationer ligner hinanden. Det er jer, der ved bedst. Og det er jer, der på tværs af brancher kan give og modtage den mest effektive sparring, man kunne forestille sig.

Udviklingsgruppen for innovationsledere har fokus på ledelse af innovationsprocesser, dvs udvikling af forretningen gennem nye services, produkter og interne forretningsgange.

Ofte står man som innovationsleder alene med udfordringen i hverdagen uden at have ligesindede at sparre med i situationen. Og ofte er den øverste ledelse ikke på dit specialistniveau og dermed ikke i stand til at give dig nye perspektiver på, hvordan du løser innovationsudfordringer. I dette forum får du bl.a. sparring på:

  • Personlig power og selvledelse
  • Træning af Innovations-kompetencer i dagligdagen
  • Touch-downs med sparring på dagligdagens konkrete udfordringer

Du får tid til både at implementere og teste løsninger

Vores tilbagevendende værktøj til udvikling og implementering af nye tiltag vil være den grafiske game-plan, som bliver dit personlige værktøj igennem hele processen. På den måde kan du følge din udvikling og de tiltag, du vælger at arbejde med.

Er du medlem af InnovationSilkeborg koster din deltagelse i Udviklingsgruppen for innovationsledere 5 klip pr. virksomhed. Læs mere om vores medlemskab og klippekortsordning her.

Mødefacilitator

Lone Stubdrup

Lone er innovationsekspert, arkitekt, iværksætter og industridesigner. Med en bred hands-on erfaring fra både store og små virksomheder er Lone klar til at stille skarpt på kernen af virksomheders udvikling – nemlig menneskene. Derudover er Lone erhvervscoach og mentaltræner.

Vil du vide mere?

Kontakt chefkonsulent Laila Mariann Hansen

Mail   Telefon   Web

Varighed 

Vi mødes 6 gange med 3 ugers mellemrum, så der er tid til at implementere og teste løsninger mellem mødegangene.

Hvert møde varer 2,5 timer og medlemmerne sætter selv dagsordenen afhængig af behov og interesse.

Tid og sted

Møderne foregår som udgangspunkt i InnovationSilkeborgs lokaler.

Målgruppe

Udviklingsgruppen for innovationsledere er et effektivt forum for dig, der vil se flere resultater i hverdagen.

2017-12-29T08:28:17+02:00