6. Modul: Implementering

Indhold og værdi:

6. modul handler om at få skabt en ramme og handlingsplan, der muliggør implementering af den innovative løsning. Derudover handler modulet om, hvordan vi kan sikre organisatorisk viden og læring baseret på den afsluttede innovationsproces.

Hvad får du ud af det?:

Du får relevante værktøjer til at kunne identificere relevante KPI’er og udarbejde en relevant handlingsplan for implementeringen af løsningen. Du får desuden værktøjer til at styrke innovationskraften i virksomheden.

Tid

Onsdag den 20. november 2019 fra kl. 12.00-17.00

Sted

Byrådssalen, Det Gamle Rådhus