Thorsten Høegsberg

Innovationskonsulent, Ekstern konsulent v. InnovationSilkeborg

Thorsten er seniorlektor, innovationskonsulent og projektleder. Han har flere års erfaring som både intern og ekstern proces- og innovationskonsulent hos såvel offentlige som private virksomheder inden for både videns-, produktions- og kulturfeltet.

Thorsten har bl.a faciliteret forløb i at teste nye måder at arbejde med udvikling og innovation for små og mellemstore virksomheder og været drivkraft i udviklingen af projektet ”Fremtidens industrielle forretningsmodeller” med produktionsvirksomheder med vækstpotentiale som målgruppe.

Thorsten er en ualmindelig god formidler, derevner at skabe spændende og anderledes resultater i samarbejde med virksomheder. Gennem kreativitet og nytænkning faciliterer han med stort drive innovationsprocesser, ud fra kunders og andre interessenters krav og ønsker, der rykker deres forretning.

Thorsten er tilknyttet InnovationSilkeborg som underviser på INNOVATOR-uddannelsen. Til daglig underviser Thorsten i innovation og facilitering på VIA University College.