Kim Rune Christensen

Statsaut. revisor

Web

Blicher Revision & Rådgivning er et uafhængigt og ejerledet statsautoriseret revisionsfirma med kontorer i Silkeborg, Herning og Aulum. Vi er ca. 35 medarbejdere i alt, heraf 16 i Silkeborg.

Fordelen ved at være en ejerledet virksomhed er, at vi kender de udfordringer, som vores kunder står over for – såvel i dagligdagen som på længere sigt. Vores speciale er derfor de mindre eller mellemstore virksomheder. Vores kunder kan forvente, at vi kender og interesserer os for deres virksomhed. På den måde kan vi være værdiskabende ved at give dem relevant rådgivning og sparring, så de kan finde økonomisk overblik, træffe rigtige beslutninger og udvikle deres virksomhed.

Som revisorer oplever vi mange virksomheder, som er i hastig udvikling. Både iværksætteren med den gode idé, og virksomheden, som påtænker et nyt produkt eller forretningsområde, og har brug for finansiering og budgetlægning. Jeg vil gerne bidrage i netværket med de erfaringer og samtidig få nye input fra de øvrige deltagere og de interessante arrangementer.

Privat er jeg aktiv i det lokale foreningsliv – på egne vegne og sammen med mine 3 børn og hustru.