Blog2017-07-20T13:26:01+02:00
25/09/2019

Tilgange til entreprenørskab – hvad er forskellen på causation og effectuation?

Tilgange til entreprenørskab – hvad er forskellen på causation og effectuation? Hvordan kan de ressourcer og midler, som du har til rådighed her og nu, bruges til at skabe positiv udvikling i din virksomhed? Hvordan arbejder du konkret med at gribe og udnytte de muligheder, som opstår foran dig? Det kan forskellen på causation og effectuation være med til at give dig svaret på.Professor Saras Sarasvathy har udarbejdet en teori om causation og effectuation på baggrund af hvordan succesfulde iværksættere i USA agerer, når de skal starte noget op. Sarasvathy påpeger at effectuation kan [...]

03/01/2019

Hvordan bruger du adfærdsdesign til at skabe målbare forandringer?

Hvordan bruger du adfærdsdesign til at skabe målbare forandringer? Innovation handler om at udvikle og optimere produkter, services og processer henimod øget tilfredshed, salg eller effektivisering blandt medarbejdere og slutbrugere. Men innovation handler i høj grad også om adfærd og om at gøre det nemt og behageligt at ændre vaner på daglig basis. Vi ser en tendens til, at vi overvurderer vores evner i forhold til forandringsvillighed i praksis: Selv om vi ønsker at gøre tingene anderledes, er det sjældent, at vi lykkes. Og denne tendens sætter en stopper for effektiv implementering af og [...]

14/11/2017

Er det tid til at få smurt innovationsmotoren?

Er det tid til at få smurt innovationsmotoren? Mange virksomheder har fokus på gode idéer og systemer til idéskabelse. "Vi idégenerer - ergo er vi innovative," synes devisen at være. Den største udfordring i forhold til innovation er imidlertid ikke at få nye idéer. Eller nok idéer. Tværtimod. Virksomhederne drukner i gode idéer og varm luft, og faktisk er innovation slet ikke et spørgsmål om idéer. Innovation er et spørgsmål om resultater. Innovation er noget nyt, der er nyttigt og som oven i købet er nyttiggjort. Altså en god idé, der har værdi for [...]

05/04/2017

Der findes 10 typer innovation

Der findes 10 typer innovation Kombinér 4 af dem og bliv en vinder Mange virksomheder satser på udvikling og markedsføringen af et nyt produkt, når der satses på innovation. Det er måske en fejlslagen strategi. Produktinnovation alene scorer lavt ift return on investment.  Men hvad er alternativerne? Kombinér innovationstyper Sidst i 90’erne udviklede Doblin Development LLC et framework, de døbte Ten Types of Innovation. Ti typer innovation, der inspirer til at satse sine penge på andet og mere end produktinnovation. Størst succes får de, der satser på mindst 4 af de 10 innovationstyper og [...]