Tilbage til nyheder

CASE: Første hold på INNOVATOR-uddannelsen er udklækket

Innovation og udvikling er ikke en nem opgave for ledere og medarbejdere – slet ikke, hvis de ikke er vant til at arbejde procesorienteret og har de rette værktøjer. Hvor starter man? Hvordan starter man? Hvem skal inkluderes i processen og i opgaverne? Og hvordan hænger innovation sammen med strategien?

Opgave

InnovationSilkeborg ønskede at udvikle et forløb for ledere og medarbejdere med det formål at styrke og klæde dem på til at arbejde strategisk med innovation og gøre dem i stand til at tilrettelægge og udføre innovationsinitiativer på egen hånd i virksomheden.

Resultat

Resultatet blev INNOVATOR-uddannelsen, der er opbygget, så virksomhederne fra start får prioriteret, hvilket strategisk fokus de vil arbejde med. Ud fra dette fokus får en eller flere nøglepersoner i virksomheden til opgave at løse en konkret innovationsudfordring for virksomheden. Forløbet afsluttes med en prototypemesse, hvor deltagerne fremlægger resultatet af deres arbejde for virksomhedernes ledere.

Uddannelsen strækker sig over et forløb på tre måneder og har i alt 7 moduler – et Kick off-modul, 5 moduler, der er bygget op omkring InnovationsSilkeborgs innovationsmodel og et afslutnings-modul. Du kan læse mere om INNOVATOR-uddannelsen og de enkelte moduler her.

Afkast for deltagerne

InnovationSilkeborg fungerede som tilrettelægger af forløbet og var, i samarbejde med erfarne innovationskonsulenter, procesfacilitator i forbindelse med de forskellige moduler og aktiviteter.

De mange sammenbragte deltagere bidrog med en stor mængde inputs, hvor hver enkelt kunne tale ud fra deres unikke innovationsudfordring. Det var givende for selve forløbet, men også i dannelsen af et tværgående netværk deltagerne imellem.

Fælles for INNOVATOR-deltagerne var, at de fik skabt overblik over og sat struktur på deres udviklings- og innovationsproces og opbygget kompetencer, så de fremadrettet kan hive en lang række brugbare værktøjer frem i de enkelte faser af processen:

”Vi arbejdede med forskellige opgaver fra gang til gang – en egen defineret udfordring. Det gjorde, at vi skulle igennem ting, vi lærte på uddannelsen. Så vi fik brugt værktøjerne mens vi uddannede os – hvilket var rigtig givtigt i forhold til at lære værktøjerne godt at kende”, siger Mads Pedersen fra energivirksomheden Eniig.

Ved at få skabt struktur og overblik kunne blandt andre Morten Grundvad fra Dansand udpege præcis hvor i virksomhedens innovationsproces, de fremadrettet skal handle anderledes for at få et større og mere værdifuldt udbytte:

”Vores erfaring, set i bagspejlet, er at vi har sprunget et par trin for langt hen. Vi har ikke startet med det grundlæggende, vi er sprunget ind midt i processen, og så har vi været hurtig til at tage nogle beslutninger. Det kunne gavne os rigtig meget at tage det grundige forarbejde i forhold til at få selekteret ordentligt og få vendt tingene i større omfang end vi har gjort. Det forventer vi en stor gevinst i. Det har også afstedkommet at vi laver vores setup på den her innovationsdel om i forhold til, hvad den var – inspireret af den her uddannelse”.

INNOVATOR-deltagerne har allerede tænkt i næste skridt for deres respektive virksomheder og her er udbredelsen af metoder og værktøjer til resten af organisationen det første. Nogle af INNOVATOR-deltagere er endda blevet så sikre i brugen af værktøjerne, at de bruger dem ude ved deres egne kunder:

”Vi har brugt værktøjerne ikke kun internt, men også ude hos vores kunder, hvor vi har brugt brainstorm øvelserne og flere af de andre værktøjer. Vi har fået endnu mere ud af uddannelsen end vi håbede på, da vi har kunnet bruge værktøjerne til mere end blot interne processer”, siger Klaus Mogensen fra Better Banners

Vi glæder os meget til at byde vores næste hold INNOVATOR-deltagere velkommen. Forløbet bliver skudt i gang den 28. februar 2018.

Skal du med? Læs her hvordan du tilmelder dig.

Dato: 05-05-17