Tilbage til nyheder

CASE: Timesafe hjælper kommunerne med overblik

Foto: Jakob Stigsen Andersen

It-iværksætter Steen Olsen fra Silkeborg opnåede værdifuld sparring ved udviklingen af ny software til det offentlige.

Et af målene i InnovationSilkeborg er at hjælpe private virksomheder, der kunne tænke sig at få Silkeborg Kommune som aktiv partner i udviklingsarbejdet.

Det handler om offentligt-privat samarbejde, og et succesrigt eksempel finder vi på Ferskvandscentret.

Her driver Steen Olsen og hans team virksomheden Timesafe ApS.

Alene indenfor det kommunale område har firmaet på få år fået over 20 kommuner på kundelisten, og inden årets udgang håber og tror Steen Olsen på, at tallet er vokset til 30.

Timesafe er et overbliks- og samarbejdsværktøj, der hjælper kommunerne med at holde styr på ventilationsanlæg, elevatorer, sprinkleranlæg og andre former for tekniske installationer i blandt andet skoler, børnehaver og plejehjem. Alle tekniske anlæg skal vedligeholdes for at køre effektivt, energirigtigt og sikre et godt indeklima.

Derfor er det vigtigt for kommunerne at have overblik over eksempelvis serviceaftaler med de private teknikvirksomheder, der udfører den slags. Og samtidig er det vigtigt med overblik, når der skal laves udbudsmateriale i forbindelse med indhentning af nye serviceaftaler.

De seneste fem år har Steen Olsen overbevist kunderne om Timesafe-systemets værdi, og han er taknemmelig for, hvordan kontakten til og samarbejdet med Silkeborg Kommune hjalp ham på vej. Steen Olsen fremhæver særligt to personer fra Silkeborg Kommune, Lars Thygesen, faglig leder i ejendomsafdelingen, og Thomas Lyngvad.

– Specielt i udviklingsfasen koblede vi vores viden om it med fantastisk sparring fra Lars og Thomas. Det fik vi alle rigtig meget ud af, siger Steen Olsen.

Tusindvis af oplysninger

Udover Silkeborg Komme bidrog også andre kommuner til det innovative projekt dengang i 2013: Aarhus, Vejle, Herning og Fredericia.

De oprindelige fem kommuner foretog dengang et samlet udbud på servicering af cirka 3000 ventilationsanlæg, hvilket det havde taget flere måneder at indsamle og få kortlagt: Antal, modeltyper, årgange osv.

I dag arbejder kommunerne og deres forskellige leverandører sammen via Timesafe, hvilket har udbygget overblikket og sikrer at overblikket vedligeholdes. Eksempelvis voksede de 3000 anlæg til mere end det dobbelte, da leverandøren blev koblet på og kunne registrere de anlæg de fandt rundt omkring i bygningerne i forbindelse med eksempelvis en serviceopgave.

– At få skabt et overblik kan lyde banalt, men når man har 400.000 kvadratmeter bygninger, der løbende skifter funktion, bygges om, købes til og sælges fra, så er overblik pludselig en stor udfordring, siger Steen Olsen.

På tværs af kunder holder Timesafe i dag styr på mange tusinde og forskellige slags anlæg på tværs af mange millioner kvadratmeter. Alene Københavns Kommune har kortlagt 1,7 millioner kvadratmeter i Timesafe værktøjet.

Samarbejdskommunerne ved udviklingsprojektets start var samtidig potentielle kunder til Timesafe på længere sigt. Også på den led bar Steen Olsens tilknytning til det offentlige frugt. Alle nævnte kommuner tilhører således kundekredsen i dag, hvor 20 kommuner landet over har digitaliseret blandt andet tusindvis af servicerapporter.

Alle oplysninger om ventilationsanlæggene er sat i system, som betyder, at oplysningerne i dag er meget mere brugbare og medgørlige sammenlignet med tidligere.

I InnovationSilkeborg glæder man sig til i fremtiden at agere brobygger i forhold til endnu flere offentligt-private samarbejder.

InnovationSilkeborgs rolle er at udvælge virksomheder til samarbejde med Silkeborg Kommune. En udvælgelse som vil være baseret på, hvor man ser det størst mulige potentiale kombineret med den tidsmæssige horisont for det givne projekts gennemførelse.

Artiklen er først bragt i KNOW NOW magasinet i samarbejde med Midtjyllands Avis

Dato: 04-09-18