Der findes 10 typer innovation

Kombinér 4 af dem og bliv en vinder

Mange virksomheder satser på udvikling og markedsføringen af et nyt produkt, når der satses på innovation. Det er måske en fejlslagen strategi. Produktinnovation alene scorer lavt ift return on investment.  Men hvad er alternativerne?

Kombinér innovationstyper

Sidst i 90’erne udviklede Doblin Development LLC et framework, de døbte Ten Types of Innovation. Ti typer innovation, der inspirer til at satse sine penge på andet og mere end produktinnovation. Størst succes får de, der satser på mindst 4 af de 10 innovationstyper og kobler dem sammen til én banebrydende løsning. Overodnet set falder innovationerne i tre kategorier: butikken, kagen og kunden. Modellen bryder innovations-monstret ned i mindre dele, så vi kan udforske muligheder, beslutte en strategi og handle. Spænd sikkerhedsselen, så tager vi et hurtigt overblik.

Butikken

Her arbejder du med dine forretningsprocesser:

Indtjeningsmodellen ændrer måden, hvorpå du tjener dine penge. Et eksempel er Nespresso, der tilbyder en billig kaffemaskine, men som efterfølgende tjener pengene på at sælge kaffe i kapsler.

Netværk og partnerskaber giver nye muligheder. Hjemmesiden Lego Ideas er et eksempel på, hvordan Lego udvikler produkter i samarbejde brugerne.

Struktur omfatter innovation på organisering og forvaltning af talent i virksomheden. Nye teamstrukturer uddelegerer måske ansvaret i mindre business units med stort engagement til følge.

Processer omfatter interne processer og procedurer, logistik og supply chain. Et godt eksempel på banebrydende procesinnovation er modekæden Zara, der går fra skitse til færdigt tøj i butikken på uger.

Kagen

Her arbejder du med selve produktet:

Produktperformance, der traditionelt set er forankret i udviklingsafdelingen og R&D logikken hersker.

Produktsystemer er en anden måde at tænke produktinnovation på. Nike tænkte i produktsystemer og introducerede apps og måleenheder til tracking af performance.

Kunden

Her arbejder du med kundens oplevelse af dit produkt:

Services er måske den væsentligste. Hvordan gør du dit produkt let at bruge i alle sammenhænge, så kunden nyder at være din kunde. Visse (!) flyselskaber kan det. En herremanufakturhandler tilbyer livslang og gratis strygning af jakker og frakker.

Kanaler er distributionskanaler og din måde at komme i kontakt med din kunde på. Nespresso har en ”members only” klub.

Brandet er en langsigtet strategi og et langt sejt træk. Styrk det emotionelle bånd imellem dine kunder og dit produkt. Apple, Nike, Lego kender vi. Men mindre kan også gøre det.

Kundeengagement handler om at få kunden til at involvere sig dybere med dit produkt. Vores Apple produkter tiltrækker vores opmærksomhed og følger os i de fleste af vores daglige gøremål.

Kombinationen gør det

De virksomheder, der benytter sig af en kombination af 4 eller flere innovationstyper klarer sig som nævnt bedst. iTunes benyttede sig af 8: profitmodel, networking, processer, produktperformance, produktsystem, kanaler, brand og kundeoplevelsen. Der er masser at tage fat på. Rigtig god arbejdslyst.