Mads Uggerby

Mads Uggerby

Udviklingschef for EnviDan A/S

Web

EnviDan er et skandinavisk rådgivende ingeniørfirma med ca. 220 medarbejdere (2017) og med hovedsæde i Silkeborg. Vi investerer ambitiøst i innovation med henblik på også i morgen, at være førende inden for vores forretningsområder (bl.a. klimatilpasning, vand- og kloakforsyning, spildevandsrensning, natur og vandløb, biogas, fjernvarme og informatik).

Vi er motiveret af netværket i forhold til at søge inspiration og for at netværke med andre medlemmer.
I netværket kan vi bidrage med viden om og erfaring med innovation i en videnstung virksomhed.
Privat er jeg optaget af håndbold, MTB, fodbold, samfund og politik.