Lars Engeborg

Indehaver

mail   Telefon   Web

I Environment for Learning skaber vi læringsrum, som bidrager til skoleelevers motivation til at lære og deres ejerskab og engagement i deres skole. Environment for Learning sælger viden og inventar til grundskoler i Europa i tråd med Det 21. århundredes Læring og læringszoner.

Vi ønsker at blive grundskolernes foretrukne samarbejdspartner i udviklingen af læringsrum i en foranderlig og global verden.Vi udvikler og sælger: Skolemøbler, grafisk udtryk, produkter til forbedring af akustik og LED-belysning.

Vi meldte mig ind i InnovationSilkeborg fordi vi er optaget af udvikling og innovation og fordi vi ser netværk som en naturlig del af vores virksomheds udvikling. I netværket vil i ligeledes kunne møde Stig Rantzau.

Jeg kan bidrage positivt til netværket med viden om læringsprocesser, undervisning, ledelse af medarbejdere og IT. Derudover har jeg været involveret i foreningslivet hele mit liv og fungerer som idrætspolitiker i DGI Midtjylland.