Er det tid til at få smurt innovationsmotoren?

Mange virksomheder har fokus på gode idéer og systemer til idéskabelse. “Vi idégenerer – ergo er vi innovative,” synes devisen at være.

Den største udfordring i forhold til innovation er imidlertid ikke at få nye idéer. Eller nok idéer. Tværtimod. Virksomhederne drukner i gode idéer og varm luft, og faktisk er innovation slet ikke et spørgsmål om idéer.

Innovation er et spørgsmål om resultater. Innovation er noget nyt, der er nyttigt og som oven i købet er nyttiggjort. Altså en god idé, der har værdi for de implicerede parter og som oven i købet er implementeret.

I mange virksomheder bebyrder systemerne til idéskabelse blot organisationen med alt for mange input og frustrerede medarbejdere, der aldrig ser deres (måske vitterligt) gode idéer implementeret. Men hvordan kommer virksomheden fra den varme luft til en kompetent innovationskultur?

Det er i virkeligheden den allerstørste udfordring.

Innovation er en kultur, der skal forankres i hele virksomheden – helt på linje med kvalitetsstyring, kundeservice og produktudvikling. Vi kan kalde kulturen for virksomhedens innovationsmotor.

Idéerne er de små gnister, og er intet er værd uden motoren, der omdanner gnisterne til små eksplosioner og fremdrift. Så hvornår har du sidst tjekket din virksomheds innovationsmotor? Her er tre spørgsmål, der kan give dig svar på, om det er tid til at få motoren smurt.

Hvordan sørger I for ledelsens opbakning? 

Vigtigst er naturligvis ledelsesopbakningen. Ønsker ledelsen vitterligt innovation? Er ledelsen åben overfor radikale idéer? Har I et system for, hvordan I afsætter ressourcer til at undersøge idéernes potentiale og efterfølgende at udvikle og implementere de idéer, der skaber værdi? Har I en portefølje af innovationsprojekter?

Og har I ansat en person, der er ansvarlig for at etablere det innovationssystem, der skal integrere jeres strategi, kultur, organisationsudvikling, talentudvikling, forretningsudvikling, processer og værktøjer til ét velfungerende hele?

Giver i plads til at tænke højt? 

Gode idéer opstår som regel ikke i lukkede rum, men blandt engagerede medarbejdere, kunder og samarbejdspartnere, der står midt i udfordringerne. Så hvor tydelige og inviterende er I, når det handler om at lade netop jeres medarbejdere og interessenter komme til orde?

Engagerede mennesker er guld værd i skabelsen af ny innovation, og alt, hvad de i første omgang har brug for, er en invitation til at tænke højt.

Har I procedurerne på plads?

Sørg for at etablere et system, der effektivt og kompetent kan screene og trykprøve idéer, teste dem mod virksomhedens strategi, verificere markeds- og forretningspotentialet og føde ind i virksomhedens innovationspipeline. Dette system skal gøres eksplicit, effektivt og kendt i organisationen.

Og husk. Innovation er ikke kun produktudvikling! Innovation er også nytænkning indenfor organisation, proces, service og hele den gældende forretningsmodel.

At have en velsmurt innovationsmotor, der effektivt omdanner en gnist til fremdrift – en idé til værdi – er fuldstændig afgørende for virksomhedens innovationsevne. Tilbage er blot at beslutte, hvor mange cylindre, du vil køre på.

God tur!