Tilbage til nyheder

Erhvervslivet skal rykke frem i bussen og blande sig i fremtiden

Foto: Flemming Leitorp

Fremtidsekspert Anders Hvid ser en fremtid, hvor det innovative er et absolut krav til erhvervslivet

Fremtiden kræver, at erhvervslivet – og samfundet i øvrigt – fungerer innovativt, og hvor man forstår at se og udnytte de muligheder, der opstår, når den digitale verden og den fysiske produktion bliver integreret og så at sige får sit eget liv på tværs af alle hidtidige barrierer. Dette vil nemlig åbne op for uanede muligheder for produkter og serviceydelser!

For Industri 4.0 – som den nye industrielle bevægelse kaldes – er helt anderledes end tidligere industrielle bevægelser eller udviklinger.

– Samtidig med, at det hele bliver digitalt vil der ske et voldsomt temposkift i udviklingsprocessen fra at være lineær til at at blive eksponentiel. Det er den ene vigtige præmis for 4.0. Den anden er, at teknologierne vil krydse hinanden, de konvergerer, og dermed opstår der helt nye muligheder, siger Anders Hvid.

Udvikling med raketfart

Fremtidseksperten fra rådgivningsvirksomheden DareDisrupt arbejder til daglig netop med at hjælpe virksomheder til at forstå og at udnytte potentialet i den fremtid, de er på vej ind i, hvor teknologien udvikler sig med raketfart. Og hvor det gælder om at se og udnytte de nye muligheder.

Det er blandt andet noget af det, han vil fortælle om, når han den 4. oktober står for et netværksarrangement hos InnovationSilkeborg, der afholdes hos KVM International i Kjellerup.

Temaet for arrangementet er »Forstå fremtiden!«, hvilket også er titlen på Anders Hvid og Jannick B. Pedersens meget roste bog om, hvordan den teknologiske udvikling totalt vil ændre den virkelighed, vi kender i dag. Anders Hvid har en mangeårig erfaring i virksomhedsudvikling og udviklingsstrategi og er entreprenør, foredragsholder og ambassadør for Singularity University i Danmark.

– Når teknologierne krydser hinanden, så vil det skabe uforudsete hændelser, og der vil opstå nye muligheder, som vil ændre den måde, virksomhederne producerer på og på det, de producerer. I fremtiden bliver kunderelationen en helt anden, og det bliver i højere grad kunden, der styrer produktionen på den måde, at produktionen styres af konkret efterspørgsel og ønsker. Virksomhederne må tilpasse sig og bliver mere agile, siger Anders Hvid.

Den ny teknologi vil også udfordre virksomhederne ved, at den kan betyde, at produkter kan blive nærmest gratis at fremstille. Men det betyder ikke automatisk, at man ikke kan tjene penge på sit produkt. For det vil samtidig blive mere tilgængeligt for et bredere marked.

– I dag er produkter målrettet en bestemt gruppe mennesker med et bestemt behov. Men bliver produktet gratis, kan man rette produktet mod at blive brugt meget bredere så man kan få en endnu bredere kundegruppe, siger Anders Hvid.

Men for at kunne se og opdage de nye muligheder, er det nødvendigt at åbne op og se på sin virksomhed og på sig selv og sine produkter på en ny måde.

– Det gælder om at komme i gang med at eksperimentere, og samtidig være bevidst om, at der ikke findes bare én løsning eller dén rigtige løsning, men at der hele tiden er flere og nye løsninger. Virksomhederne skal være klar til at indgå nye typer partnerskaber og snakke med andre end dem, de plejer at snakke med, siger Anders Hvid, der også fremhæver, at den ny teknologi også adskiller sig fra tidligere teknologi ved, at alle bruger den, så man behøver ikke at være specialist for at komme med ideer eller erfaringer.

– Alle kan være med, alle kan blande sig og eksperimentere, siger Anders Hvid.

Fakta om Industri 4.0

Er anderledes end tidligere industrielle revolutioner, der i hovedsagen har handlet om at gøre en given produktion hurtigere, bedre eller billigere, deriblandt også digitalisering og brug af robotter i fremstillingen

I den ny industrielle revolution vil det nye fokus være evnen til at omsætte produkter og processer til digitale formler og distribuere disse formler som serviceydelser

Det bliver en fremtid, hvor intelligente, samtænkende produktions- og servicenetværk kan selvstyre elementer på kryds og tværs af industrielle værdikæder om at fremstille produkter

3D-print, kunstig intelligens, big data og genteknologi forventes at ændre mærkbart på vores hverdag allerede i løbet af få år

Artiklen er først bragt i KNOW NOW magasinet i samarbejde med Midtjyllands Avis

Dato: 24-09-18