Tilbage til nyheder

Få Silkeborg Kommune som aktiv partner i færdigudviklingen af dit produkt

InnovationSilkeborg vil bygge bro mellem Silkeborg Kommune og virksomheder! Kunne det være interessant for din virksomhed at få kommunen som sparringspartner omkring udvikling?

Det overordnede formål er, at skabe værdi på begge siden af bordet – både hos virksomhederne og hos Silkeborg Kommune.

  • Værdien for virksomhederne ligger i en reel testning af et produktet eller en løsning, der ikke er færdigudviklet (Beta version), men hvor opsamlingen af brugerdata kan være afgørende for den endelige specificering og tilretning af produktet. Yderligere kan der selvsagt ligge en værdi i, at få mulighed for at præsentere sig overfor en potentiel kunde som Silkeborg Kommune.
  • Værdien for Silkeborg Kommune er at blive præsenteret for nye, innovative produkter og løsninger, der kan være med til at skabe yderligere værdi for Kommunen, ansatte og/eller borgere.

Læs mere om et yderst succesfuldt samarbejde mellem TIMESAFE ApS og Silkeborg Kommune, der blev grundlagt på en antagelse og en positiv og nysgerrig dialog mellem parterne her.

Hvad er samarbejdsrammen?

Silkeborg Kommune vil, ud fra nærmere dialog og vurdering af produktet/løsningens værdi, involvere sig i selve udviklingen, så produktet/løsningen passer til Kommunens behov og kan bruges i den virkelighed og praksis, der gælder i Kommunen. Der tages udgangspunkt i et samarbejde, der baserer sig på:

  • Et uforpligtende samarbejde med adgang for alle
  • Kommunen stiller relevante lokationer og / eller tekniske anlæg til rådighed for samarbejdet
  • ”Håndtryk” – ingen formelle aftaler. Væsentligt at understrege at Silkeborg Kommune ikke forpligter sig til køb og/eller efterfølgende udbud, med henblik på anskaffelse af løsning som bygger på den viden, der er udviklet i projektet. En evt. efterfølgende aftale vil ske som særskilt udbud.

Hvilke kriterier skal din virksomhed leve op til for at indgå i et udviklingssamarbejde? 

  • Generelt gælder, at de ansøgte aktiviteter skal være additionelle. Det vil sige, at aktiviteterne ikke ville kunne gennemføres, eller gennemføres i samme omfang eller inden for samme tidshorisont, uden det ansøgte samarbejde med Silkeborg Kommune
  • Have været oprettet i CVR-registret i minimum 2 måneder
  • At det kan sandsynliggøres, at projektet vil kunne skabe varig erhvervseffekt for Silkeborg Kommune. Dette sandsynliggøres alt andet lige nemmest ved, at mindst en privat partner er beliggende i Silkeborg Kommune
  • Eventuelle ophavsrettigheder i relation til projektet skal ligge hos de(n) private virksomhed(er), der indgår i projektet
  • Der skal være tale om et nyt produkt eller løsning, som står umiddelbart over for markedsintroduktion (Beta version)

Hvordan udvælger InnovationSilkeborg virksomheder til udviklingssamarbejder?

Udvælgelse af virksomheder er baseret på en vurdering af det størst mulig potentiale i kombination med den tidsmæssige gennemførelses horisont. InnovationSilkeborg og Silkeborg Kommune forpligter sig ikke til at give anden eller yderligere begrundelse for eventuelle fravalg af søgende virksomheder.

Vi hjælper dig videre i forløbet

Kunne din virksomhed være oplagt til at indgå et udviklingssamarbejde? InnovationSilkeborg afholder løbende dialog- og screeningssamtaler med udvalgte virksomheder og hjælper med at specificere et eventuelt projekt og projektets omfang. Det gør vi ud fra vores skabelon som du kan finde her

Vil du vide mere?

Interesserede virksomheder kan henvende sig til direktør Morten Bierbaum, telefon: 30 73 96 31, mail: mb@innovationsilkeborg.dk for afklarende spørgsmål eller for booking af tid til en dialog- og screeningssamtale.

InnovationSilkeborgs forbeholder sig ret til frit at udvælge interesserede virksomheder til yderligere dialog. InnovationSilkeborgs forbeholder sig endvidere ret til ikke at indgå aftale med nogen af de interesserede uden nærmere begrundelse.

Dato: 03-05-18