Hvad kommer når Corona går?

- Og hvilke læringer kan man gøre sig på baggrund af krisen?

Kan du huske hvornår du sidst var syg?

Nej vel. Man glemmer bemærkelsesværdigt hurtigt hvordan det var da man var syg, og hvor elendigt man havde det.

Og det er godt at menneskets hjerne er så viseligt indrettet, at det der kan synes uoverstigeligt lige nu, kan være glemt lige så snart det går godt igen.

Og det vil komme til at gå godt igen. Det er jeg sikker på. Og krydser samtidig selvfølgelig fingre for at alle de virksomheder, som lider nød, kommer godt igennem krisen og vel ud på den anden side.

Men mennesker der har oplevet alvorlig sygdom og krise, oplever alligevel tit, at selv om minderne om smerterne og lidelserne forsvinder, så er verden for dem alligevel forandret for altid, og ikke kun i negativ retning – Og sådan vil det nok også være med Corona.

Så her vil jeg prøve at opsummere nogle af de elementer i et udviklings- og innovationsperspektiv, som man kan håbe at den nuværende enorme krise gemmer på.

Tendenser, som nok har fandtes allerede i tidsånden, men som Corona-krisen har ti-fold forstørret og katapulteret fremad.

Den digitale revolution i vores arbejdsliv

Jeg så fornyligt at den højeste embedsmand i en kommune udtalte sig således; ”Nu har vi talt om at holde digitale møder og konferencer i 10 år, uden af få gjort noget ved det – og så er vi blevet eksperter i det på en uge”.

Man oplever at online-møderne starter og slutter præcist. At der bliver holdt en god tone. At det er let at være konstruktiv – og at man i virkeligheden måske hører bedre efter hvad der bliver sagt i møderne, simpelthen fordi der er færre fysiske indtryk at forholde sig til.

Jeg har allerede hørt, at mange i fremtiden vil fastholde den digitale måde at holde møder på. For hvorfor ikke, det fungerer jo exceptionelt godt.

Mange vil givetvis arbejde med en hybrid - fysiske møder nogle gange – eventuelt første gang og herefter anvende virtuelle møder.

Hjemmearbejde

To myter om hjemmearbejde er blevet punkteret godt og grundigt af den lock-down vi har været igennem:

Den første myte tilsiger, at man ikke er effektiv når man arbejder hjemmefra:

Jeg tror mange har oplevet, at de kunne få lavet forbløffende meget, når man ikke ustandselig blev en del af kontorets ”almindelige liv” i form af small talk, andres samtaler og de mange ture til kaffemaskinen.

Man har altså opnået en effektivitet, en mulighed for koncentration – og det at kunne arbejde i uafbrudt flow i længere perioder, som man ellers ikke har været vant til.

Den anden myte - en på mange måder u-udtalt myte - og en overlevering fra industrisamfundets indstemplings- og udstemplingsmentalitet er, at man nok ikke laver noget når man ikke er under observation og fysisk til stede på arbejdspladsen.

Vi har godt vidst det længe; det moderne arbejdsliv er i langt højere grad præget af dedikerede digitalt arbejdende medarbejdere, der arbejder hårdt for opfyldelsen af virksomhedens og egne mål. Og det gør de på en facon, hvor tidsfaktoren ikke længere har samme betydning. Det er opgaven der betyder noget, og mulighederne for at arbejde digitalt, har gjort, at det er blevet meget mere fleksibelt hvornår man arbejder. Muligheden for selv at tilrettelægge sin hverdag er dermed blevet gjort meget større.

Jeg tror at rigtigt mange har oplevet at have næsten mere at gøre end ellers, mens de har arbejdet hjemmefra. Og samtidig med at de har fået mere fra hånden, så har de også kunne gøre det på en mere stressfri måde end ellers.

Jeg hørte for nyligt tale om en stor amerikansk undersøgelse, hvor et stort flertal af virksomhederne havde svaret af fremtidens fysiske kontor var dødt. Det er nok spørgsmålet om det skal komme så vidt. Der vil nok fortsat være behov for den dynamik, den hurtige udveksling af ideer og tanker – og ikke mindst dækning af et socialt behov, tillidsopbygning og følelsen af at høre til, som den fysiske arbejdsplads er med til at opfylde.

Så fremtiden tyder nok på, at arbejdspladsen kan blive meget mere en hybrid mellem hjemmearbejdspladsen og den fysiske arbejdsplads på kontoret.

Den lock-down vi har været igennem har i hvert fald vist, at der er store fordele forbundet herved.

Bedre Life-Work Balance

Hjemmearbejdspladsen har givet en meget større mulighed for en langt bedre work-life-balance, altså det at kunne have tid til både at udfylde sin rolle i virksomheden – og levere en ordentlig arbejdsindsats i forhold til familien. Og en indsats man kan være bekendt.

Specielt det sidste element har, uden tvivl, både givet mulighed for bedre fungerende, og dermed mere op-bakkende familier.

Der er allerede virksomheder, der har set, at netop muligheden for et mere balanceret arbejdsliv, er en af de store hits, når det handler om at tiltrække og fastholde de mest kvalificerede medarbejdere.

Den grønne omstilling

Før krisen har der i flere år været stor fokus på den grønne omstilling, CO2-nedbringning og de tiltag, der skal til for at vi kan få en bæredygtig klode. Både for os selv og fremtidige generationer. Men for mange har det nok været lidt diffust om man i virkeligheden kunne gøre det store, og hvad man i øvrigt selv kunne gøre. Når man kørte på vejene, kunne man hver morgen og hver eftermiddag, deltage i den uendelig lange slange af biler, som hver dag kørte frem og tilbage på arbejdet – Hvis man da ikke lige sad i kø – igen. Og/eller at nogen oplevede at få deres biler og liv smadret i uheld.

Krisen har vist at der er en anden vej, og at det slet ikke er så umuligt at gøre noget alvorligt ved de problemer, som kloden oplever.

Satellit-billeder, der viste hvordan Co2 udledningen nærmest var forsvundet over både Europas og resten af verdens storbyer. Gamle mennesker, der med tårer i øjnene fortalte at de ikke havde set et bjerg eller en bjergkæde, fra deres hus i byen siden de var små; det kunne de nu, fordi smoggen og den dræbende forurening var væk.

Det er klart at når vi nu alle går i gang igen, så vil noget af forureningen komme tilbage, men vi har set, at det kan lade sig gøre at ændre noget. Samtidig har vi set, at hvis vi blot lærer af krisen, f.eks. i forhold til hjemmearbejde, virtuelle møder, og færre rejsedage – fordi tingene ligeså godt kan foregå digitalt- så vil vi kunne spare enorme mængder Co2, udledning af NOX’er og anden forurening. Forurening, som dræber menneskene, og som ødelægger kloden.

Forestil dig f.eks. hvad det kunne betyde, hvis kommunerne og virksomheder med mange kontor-arbejdspladser i højere grad bad folk om at arbejde hjemmefra?

Så kunne der for alvor gøres noget ved disses egne proklamerede ønske om nedbringelse af Co2, der vil skabes en langt bedre fremkommelighed på vejene, med dertilhørende effektivitetsgevinst, samt færre døde og skadede i trafikken.

Store udfordringer men også muligheder.

Dette blog-indlæg glemmer på intet tidspunkt de svære og vanskelige vilkår som mange virksomheder står i. På ingen måde. Al sympatien er på disse virksomheders side; og vi vil gøre alt hvad vi kan for at understøtte genrejsningen af disse.

Dette er blot et ønske om at se på nogle af de muligheder som Corona-krisen har vist. Muligheder, som man vil kunne udnytte hvis man undgår vanetænkning og blot falder tilbage i gamle handlingsmønstre. Krisen har givet mulighed for at skabe en mere effektiv og omkostningsformindsket forretning. Samtidig kan man udnytte muligheden for at give medarbejderne – og sig selv – en bedre work-life balance. Endelig kan man gøre det muligt at give et stort bidrag til en mere bæredygtig klode.

Der er sikkert flere muligheder for din virksomhed. Ting som du har reflekteret over i løbet af krisen.

Lad os høre om hvilke tanker du har gjort dig i forhold til en reflekteret genrejsning af verden efter Corona.