Hvordan bruger du adfærdsdesign til at skabe målbare forandringer?

Innovation handler om at udvikle og optimere produkter, services og processer henimod øget tilfredshed, salg eller effektivisering blandt medarbejdere og slutbrugere.

Men innovation handler i høj grad også om adfærd og om at gøre det nemt og behageligt at ændre vaner på daglig basis. Vi ser en tendens til, at vi overvurderer vores evner i forhold til forandringsvillighed i praksis: Selv om vi ønsker at gøre tingene anderledes, er det sjældent, at vi lykkes. Og denne tendens sætter en stopper for effektiv implementering af og kvalitet i vores innovationsprocesser.

Det kan der dog heldigvis gøres noget ved! Men for at skabe målbare forbedringer i adfærd er det vigtigt først at forstå, at størstedelen af vores handlinger drives af ubevidste valg og beslutningsprocesser. Det betyder, at vi i høj grad påvirkes af formgivningen af vores omgivelser i de øjeblikke, hvor dagligdagens beslutninger træffes.

I disse situationer kan nudge og adfærdsteori være til stor hjælp i forhold til at skabe positive forandringer. Adfærdsindsigter kan anvendes til at udpege og designe nye tiltag og omgivelser, der gør det nemt at ændre vaner. Og det er ofte ganske små ting, der skal til – et lille nudge kan hjælpe os med at bryde vaner og håndtere vores irrationelle handlinger.

Vi skal overkomme menneskelige barrierer

Ved at arbejde med eksisterende omgivelser, systemer og værktøjer kan man identificere barrierer, der udløser problemadfærd. Barrierer er det, der gør det svært for os at træffe de rette valg, f.eks. dårligt designede brugerflader, manglende retningslinjer, kompleksitet eller for mange valgmuligheder.

I et projekt for vinduesfabrikanten Velux arbejdede vi med at reducere antallet af fejlmeldte vinduer. Her lå nøglen til løsning i udpegning af barrierer for montørerne. Besværligheden i hurtigt at skulle vælge den korrekte skruelængde i en bunke gjorde, at skruer ofte blev monteret i tilfældige huller, der ikke matchede skruens længde. For at overkomme denne barriere, introducerede vi et matchende farvesystem, der helt naturligt hjalp montøren til at placere de rigtige skruer i de rigtige huller. Denne lille ændring på skruernes farve var med til at øge antallet af korrekte monterede vinduer fra 43% til 96%.

Så ved at aktivere viden om menneskelige beslutningsprocesser og arbejde med hverdagens omgivelser og beslutningsøjeblikke, kan man skabe fremdrift i sin virksomheds innovationsevne og skabe målbare adfærdsforandringer hos både medarbejdere og slutbrugere.

Vi fungerer nemlig alle sammen bedst, når vores omgivelser gør det nemt for os at nå vores mål.

/ / Anette Hedegaard – Adfærdsdesigner og underviser på workshopforløbet ‘Adfærdsdesign – dit nye innovationsværktøj‘.