Innovator uddannelse uddybet2017-06-18T08:38:23+02:00

I uddannelsesforløbet “INNOVATOR – fra idé til bundlinje” klæder vi ledere på til at arbejde strategisk med innovation og nøglepersoner i virksomheden til at lede innovationsforløb. Uddannnelsesforløbet tager udgangspunkt i en konkret udfordring i virksomheden, og det er tilrettelagt ud fra et “learning-by-doing” princip.

Kort sagt: Ledelsen arbejder med at sætte det rette strategiske fokus og indgår en aftale med nøglepersonen om, hvad der skal innoveres på igennem uddannelsesforløbet.

Nøglepersoner arbejder i praksis med det valgte fokusområde og lærer at lede innovationsprocessen ved at prøve det i praksis. Forløbet sluttes af med en prototypemesse, og veksler mellem e-learning og fysiske møder for at mindske ressourceforbruget hos virksomhederne.

Kick off

 

Indhold og værdi:
Kick off arrangementet rammesætter uddannelsesforløbet Innovator fra idé til bundlinje, og begreberne kreativitet og innovation introduceres sammen med uddeling af relevant uddannelsesinformation.

Output:
En fælles forståelse af innovation og kreativitet samt viden om uddannelsesforløbet.

Hvad får man ud af det:
Kursisten og deltagende leder får viden om både kursusdagen Den innovative organisation samt INNOVATOR uddannelsen. Derudover får alle deltagere et fælles innovationssprog der rammesætter og understøtter et succesfuldt forløb.

Tid/sted

 

Den innovative organisation

 

Indhold og værdi:
På kursusdagen udfordres kursisten på forretningsudvikling, det innovative strategiarbejde, innovationsledelse og innovationskultur med udgangspunkt i egen virksomhed/organisation.

Output:
En fokusering på fremtidige indsatsområder for den enkelte virksomheds/organisations innovationsarbejde, samt udvælgelse af konkret innovationsudfordring der arbejdes med under Innovator uddannelsen. Kursisten får desuden et overordnet tjek af virksomhedens/organisationens umiddelbare innovative ståsted.

Forventet arbejdsindsats:
Der må påregnes en mindre forberedelse på mellem 5-10 timer, fordelt mellem en forberedelse på kursusdagens tematikker samt en kritisk stillingtagen til forskellige centrale forretningsmæssige spørgsmål vedrørende egen virksomhed/organisation.

Hvad får man ud af det:
Kursisten får relevante værktøjer til at kunne identificere forskellige innovative potentialer gennem arbejdet med Business Model Canvas og Value Proposition Canvas. Derudover præsenteres kursisten for relevant viden vedrørende innovationsledelse og innovationskultur, som kan understøtte det fremtidige innovationsarbejde.

Tid/sted

 

Fra idé til bundlinje

 

Modul 1 – Fokusering, opdagelse og tematisering

Indhold og værdi:
Modul 1 handler om at forstå virksomhedens/organisationens innovative udfordring baseret på relevant opdrag givet/defineret af ledelsen, kunden, eller anden relevant interessent. Med udgangspunkt i opdraget, påbegyndes en “antropologisk rejse” frem mod en specifik defineret problemstilling, der kan udmøntes i et innovationsspørgsmål, hvortil der kan skabes innovative løsninger.

Output:
En specifikt defineret problemstilling for den videre proces.

Forventet arbejdsindsats:
Mellem 10–20 timer til forberedelse og arbejdet med at validere organisationens innovationsudfordring.

Hvad får man ud af det:
Kursisten får kendskab til og viden om innovationsledelse og barrierer for innovation i organisationen. Derudover introduceres en lang række værktøjer til at undersøge, forstå og specificere organisationens innovationsudfordring.

Modul 2 – Idé og konceptudvikling

Indhold og værdi:
Modul 2 handler om at kunne arbejde kreativt og struktureret med konceptudvikling baseret på viden om facilitering af innovative processer.

Output: Et eller flere beskrevne koncepter.

Forventet arbejdsindsats:
Mellem 15–25 timer til forberedelse samt planlægning og udførelse af innovationsworkshop i egen organisation.

Hvad får man ud af det:
Kursisten får viden om og værktøjer til at kunne skabe og lede innovationsworkshops og udviklingsmøder. Værktøjerne sætter kursisten i stand til skabe en proces, hvis formål er at generere så mange idéer som muligt til løsning af den specifikke udfordring, hvorunder de fundne idéer evalueres, forbedres og
koncepttualiseres.

Modul 3 – Test og prototype

Indhold og værdi: 
Modul 3 handler om at få testet og videreudviklet sit koncept. Det vil sige, at det handler om at få gjort sit koncept levende og slutteligt få prototypen
”solgt” til relevante interessenter, så den kan implementeres!

Output: En testet mock-up/prototype på relevant løsning til oprindelige og specificerede innovationsudfordring, samt relevant businesscase med tilhørende salgspitch.

Forventet arbejdsindsats:
Mellem 15 – 25 timer til forberedelse, udvikling og test af mock-up/prototype samt businesscase.

Hvad får man ud af det:
Kursisten får viden om og værktøjer til at sikre og styre processen fra et udvalgt og beskrevet koncept, frem mod en færdigtestet prototype på relevant løsning til den oprindelige og specificerede innovationsudfordring. Hertil, hvorledes man laver en businesscase med tilhørende salgspitch!

Modul 4 – Implementere og evaluere

Indhold og værdi:
Modul 4 handler om at få skabt en ramme og handlingsplan, der muliggør implementering af den innovative løsning. Derudover handler modulet om, hvorledes der sikres organisatorisk viden og læring baseret på den afsluttede innovationsproces.
Output: En implementeringsplan indeholdende relevante KPI’ er for den innovative løsning samt en evaluerings-/videndelingsplan vedrørende innovationsprocessen.

Forventet arbejdsindsats:
Mellem 5–15 timer til forberedelse, udarbejdelse af handlingsplaner og evaluerings-/videndelingsplan. Derudover må påregnes et ukendt timetal til selve implementeringsprocessen afhængig af selve kompleksiteten af den fundne innovative løsning.

Hvad får man ud af det:
Kursisten får relevante værktøjer til at kunne identificere relevante KPI’ er og udarbejde relevant handlingsplan for implementeringen af den innovative løsning. Kursisten får desuden værktøjer til at sikre organisationen så innovationskraften styrkes.

Tid/sted

 

Afslutningsevent

 

Indhold og værdi:
Til afslutningseventet rammesættes afslutningen på uddannelsesforløbet, og alle deltagere får mulighed for at præsentere deres endelige produkt for egne ledere og de andre deltagere.

Output:
En fælles afslutning af uddannelsen og en forståelse for de andre deltageres indsatser og afslutning i uddannelsesforløbet

Forventet arbejdsindsats:
Mellem 3-5 timer til forberedelse og udarbejdelse af afsluttende salgspitch.

Hvad får man ud af det:
Kursisten og deltagende leder får en fælles afslutning og viden om den nærtliggende innovationsopgave. Der skabes en ramme for deling af den videre innovationsproces.

Tid/sted