Vil du stå for innovation på din arbejdsplads?

Få kompetencer til intensivt at identificere behov for innovation, samt udvikle og afprøve nye ideer og forretningsmuligheder!

Er du ansvarlig for hele eller dele af din virksomheds udviklingsproces – eller vil du gerne være det, så er INNOVATOR-uddannelsen noget for dig.

Praksis

INNOVATION er et redskabsfag, ligesom mange andre virksomheds-discipliner er det.

Innovationsmetoder er redskaber som man med stor fordel kan anvende for at udvikle hurtigere, mere struktureret og med langt større chance for succes.

Det er disse metoder du lærer at anvende i INNOVATOR-uddannelsen.

Samtidig bliver du klædt på til at du kan stå for den konkrete gennemførelse af innovationsprocesser i din virksomhed.

En innovationsproces er inddelt i en række faser med hver sin værktøjskasse, dvs. du bliver præsenteret for metoder og redskaber til at kunne identificere og kvalificere organisationens innovationsudfordring, til at skabe de rette løsningsforslag, til at videreudvikle dem og beskrive dem som koncepter der kan testes og valideres. Sidst men ikke mindst skal konceptoplægget præsenteres i form at en business case og en pitch, og der skal forelægge en implementeringsplan. For at kunne håndtere proces, præsenteres du også for hele det innovationsledelsesmæssige perspektiv.

Teoretisk

Teoretisk arbejder vi multiteoretisk, hvilket betyder, at du præsenteres for mange tilgange til innovationsfeltet med både internationalt og nationalt afsæt – fællesnævneren er, at der vægtes nærværende og praksisorienteret teori.På kurset får du et omfangsrigt kompendie af den nyeste litteratur og forskning med hjem og kan dermed fordybe dig i teorien og den nyeste viden imellem undervisningsgangene.

Udfordring i egen virksomhed

I løbet af kurset har du mulighed for at arbejde med din virksomhedsudfordring. Undervisningen er tilrettelagt således at du parallelt med de cases som alle kommer til at arbejde med, har mulighed imellem undervisningsgangende at arbejde med din egen virksomhedscase. På den måde har du mulighed for at få sparring på din egen udfordring i løbet af uddannelsesperioden.

Sparring efter uddannelsen

Innovationseksperten, Tessa Salling vil under – og ikke mindst efter uddannelsen sparre med dig i forhold til nogle af de udfordringer du måtte støde på med hensyn til at omsætte din nye viden og kompetence ind i din virksomhed og dens udfordringer.

Vi har tilrettelagt uddannelsen med indlagt sprintdage, så du hurtigt kan få omsat din nye viden til de problemstillinger du møder i din hverdag.

Læs mere om de enkelte dage herunder.

Din virksomhed får:

  • Fokus på sammenhængen mellem forretningsstrategi og innovation
  • INNOVATORER med en solid viden om innovation
  • INNOVATORER der har lært at arbejde med innovationsprocesser fra identificering af behov over udarbejdelse af idé til realisering af færdigt produkt/proces
  • INNOVATOR som i praksis har trænet brugen af forskellige værktøjer på en konkret innovationsproces i virksomheden
  • Løst en konkret innovationsopgave

Med INNOVATOR-uddannelsen får du:

Overblik

Overblik over, og styr på den strukturerede innovationsproces, fra Idé til færdigt produkt/proces.        

Viden

Viden om en lang række af de stærkeste og mest anvendelige innovationsmetoder og praktisk erfaring i at anvende dem.

Praktisk

Case-baseret undervisning, der tager udgangspunkt i virkelige og overførerbare problemstillinger. Hands-on træning i brug af konkrete innovationsmetoder.

Deltagerprofil

Forløbet er for dig, som til daglig arbejder med udvikling af nye produkter, services og forretningsmodeller. Det kan være i en stor, etableret virksomhed eller som iværksætter i et mindre start-up. Du har under alle omstændigheder et ønske om at gøre innovations- og udviklingsprojekter mere brugerfokuserede og hurtigt blive i stand til at udvikle og validere produkter, services og forretningsmodeller, som kan gøre en markant forskel for dig og din virksomhed.

Læs mere om uddannelsens forskellige moduler nedenfor:

Vil du vide mere?

Morten Bierbaum

Direktør

Mail   Telefon   Web

Underviser på uddannelsen

Thorsten Høegsberg

Innovationskonsulent

TILMELDING
Tilmelding til Morten Bierbaum på
tlf. 30 73 96 31 eller mb@innovationsilkeborg.dk

PRIS
Pris for INNOVATOR-uddannelsen: 12895,- kr. Hvis du vælger at blive medlem af InnovationSilkeborg så sparer du 5000 kr på uddannelsen, prisen er hermed blot 7895,- kr. Læs mere om fordelene som medlem her.

Læs mere om vores medlemspakker og klippekortsordning her.

Viden og overblik


Teori, begrebsforståelse og intro til innovationsprocessen

Læs mere

Tid 12.00-17.00

Onsdag den 9.oktober 2019

Sted

Medborgerhuset, Bindslevs Plads 5,Silkeborg

Videns- og metodesprint

Her kommer du igennem alle innovationens trin- og får de konkrete metoder i hver fase ind under huden.

Læs mere

Tid 9.00-16.00

4., 5. og 6 november 2019

Sted

Medborgerhuset, Bindslevs Plads 5, 8600 Silkeborg

Syntesen

Kobling af metoder med teorien – Op på metaniveau, præsentationer og afslutning.

Læs mere

Tid 12.00-17.00

Onsdag den 20.november 2019

Sted

Medborgerhuset, Bindslevs Plads, 8600 Silkeborg

2019-06-19T10:27:57+02:00