Innovatoruddannelse2017-06-23T13:03:18+02:00

INNOVATOR – fra ide til bundlinje

InnovationSilkeborgs innovationsuddannelse ”INNOVATOR – fra idé til bundlinje”er et samlet uddannelsesforløb for ledere og medarbejdere. Vi klæder ledelsen på til at arbejde strategisk med innovation, og sætter nøglepersoner ivirksomheden stand til at lede og realisere innovationsinitiativer.

VIRKSOMHEDERNE FÅR

 • Fokus på sammenhængen mellem forretningsstrategi og innovation
 • Medarbejdere med en solid viden om innovation
 • Nøglepersoner der har lært at arbejde med innovationsprocesser fra identificering af behov over udarbejdelse af idé til realisering af færdigt produkt/proces Medarbejdere som i praksis har trænet brugen af forskellige værktøjer på en konkret innovationsproces i virksomheden
 • Løst en konkret innovationsopgave

UDDANNELSENS OPBYGNING

Innovationsuddannelsen er opbygget, så virksomhederne fra start får prioriteret, hvilket strategisk fokus de vil arbejde med. Ud fra dette fokus får en eller flere nøglepersoner i virksomheden til opgave at løse en konkret innovationsudfordring for virksomheden. Over en periode på ca. 3 måneder kommer nøglepersonerne igennem et innovationsforløb, hvor de lærer at arbejde med innovation ved at løse den konkrete opgave for virksomheden. De bliver uddannet af erfarne innovationskonsulenter, som de kan hente sparring fra i hele forløbet. Forløbet afsluttes med en prototypemesse, hvor deltagerne fremlægger resultatet af deres arbejde for virksomhedernes ledere.

Uddannelsen består af forskellige kursuselementer:

 1. Kick Off
  Kick Off for ledere og medarbejdere. Vi introducerer uddannelsen og rammesætter innovation, forretningsudvikling og kreativitet.
 2. Den innovative organisation
  Kursus for virksomhedsledere. Kurset udfordrer lederne på forretningsudvikling, innovationsledelse, innovationsstrategier og innovationskultur. Det er således en effektiv måde at skabe retning for virksomhedens innovationsprojekt på.
 3. Fra idé til bundlinje
  Et intensivt 9-ugers innovationsforløb for nøglemedarbejdere. Deltagerne medbringer alle en konkret innovationsudfordring, der skal arbejdes med gennem uddannelsen. Innovationsforløbet veksler mellem faciliterede kursusdage og e-learningsmoduler. Forud for hver kursusdag i forløbet skal deltagerne gennemføre et e-learningsmodul.
 4. Afslutningsevent
  Uddannelsen afsluttes med en ”prototypemesse”, hvor deltagerne fremlægger resultatet af arbejdet med deres innovationsudfordring.

TID OG STED
Vi har lige afsluttet første uddannelses hold, og det næste hold vil løbe fra primo marts 2018.

TILMELDING
Tilmelding til Laila Mariann Hansen på tlf. 30 73 96 30 eller lmh@innovationsilkeborg.dk

Uddybbet

Introtekst, Introtekst, Introtekst, Introtekst, Introtekst

Hvem, hvad, hvor

Introtekst, Introtekst, Introtekst, Introtekst, Introtekst

navn

Kick Off

Kick Off for ledere og medarbejdere. Vi introducerer uddannelsen og rammesætter innovation, forretningsudvikling og kreativitet.

Tid 

Onsdag den xx/xx-xxxx

Sted

På xxxxxxxxxxxxxxxx st. 2

navn

Den innovative organisation

Kursus for virksomhedsledere. Kurset udfordrer lederne på forretningsudvikling, innovationsledelse, innovationsstrategier og innovationskultur. Det er således en effektiv måde at skabe retning for virksomhedens innovationsprojekt på.

Tid 

Onsdag den xx/xx-xxxx

Sted

På xxxxxxxxxxxxxxxx st. 2

Fra ide til bundlinje

Et intensivt 9-ugers innovationsforløb for nøglemedarbejdere. Deltagerne medbringer alle en konkret innovationsudfordring, der skal arbejdes med gennem uddannelsen. Innovationsforløbet veksler mellem faciliterede kursusdage og e-learningsmoduler. Forud for hver kursusdag i forløbet skal deltagerne gennemføre et e-learningsmodul.

navn

Fra ide til bundlinje – Modul 1

Fokusering, opdagelse og tematisering

Tid 

Onsdag den xx/xx-xxxx

Sted

På xxxxxxxxxxxxxxxx st. 2

Læs mere
navn

Fra ide til bundlinje – Modul 2

Idé og konceptudvikling

Tid 

Onsdag den xx/xx-xxxx

Sted

På xxxxxxxxxxxxxxxx st. 2

navn

Fra ide til bundlinje – Modul 3

Test og prototype

Tid 

Onsdag den xx/xx-xxxx

Sted

På xxxxxxxxxxxxxxxx st. 2

navn

Fra ide til bundlinje – Modul 4

Implimentere og evaluere

Tid 

Onsdag den xx/xx-xxxx

Sted

På xxxxxxxxxxxxxxxx st. 2

navn

Afslutningsevent

Uddannelsen afsluttes med en ”prototypemesse”, hvor deltagerne fremlægger resultatet af arbejdet med deres innovationsudfordring.

Tid 

Onsdag den xx/xx-xxxx

Sted

På xxxxxxxxxxxxxxxx st. 2