Tilbage til nyheder

It-teknologi hjælper psykisk sårbare unge

Foto: Jakob Stigsen Andersen

InnovationSilkeborg var fødselshjælper på offentligt-privat udviklingssamarbejde, som skal hjælpe unge med angst

DU står i en supermarkedskø. Kassemedarbejderen foran dig bipper den ene vare ind efter den anden. Bagved dig i køen står en ung mand. Han taler højlydt i sin mobiltelefon.

En uproblematisk hverdagssituation for de fleste mennesker. Men ikke hvis man er ung og psykisk sårbar og lider af angst.

For at hjælpe angstramte unge er Silkeborg Kommune lige nu i fuld gang med et socialt it-projekt, hvor en virtual reality-brille spiller en afgørende rolle – med film optaget i en supermarkedskø fra virkelighedens verden.

– Er du interesseret i at vide mere om offentlige-private samarbejder? Så tag med til inspirationsevent den 15. november.

Medspillere på projektet er virksomheden Timestory Media i København og InnovationSilkeborg.

Sidstnævnte har været fødselshjælper og brobygger på det offentligt-private udviklingssamarbejde Virtual Reality Exposure, som er projektets officielle navn, og chefkonsulent i InnovationSilkeborg, Laila Mariann Hansen, fremhæver, at der er tale om noget meget anderledes i forhold til, når en kommune afgiver en ordre hos en privat leverandør på normal vis.

Ved virtual reality-projektet derimod foregår tingene via et løbende, godt og positivt innovationssamarbejde kommune og privat firma i mellem.

Udgangspunktet er den kendsgerning, at der findes unge, som lider af angst.

På bostedet Birkebakken i Silkeborg bor 14 psykisk sårbare unge. Nogle af dem medvirker lige nu – på frivillig basis – i et testforløb med virtual reality-film i situationer fra en supermarkedskø.

– En stor del at de psykisk sårbare unge, vi har på kommunens bosteder, har udfordringer med social angst. Det kan gøre det svært for dem at klare dagligdags gøremål som for eksempel indkøb, at tage med bussen, eller i det hele taget at bevæge sig uden for egen bopæl, forklarer socialfaglig konsulent Anneline Reuter fra Socialafdelingen i Silkeborg Kommune.

Som det er i dag bruger personalet i Silkeborg Kommune mange ressourcer på at hjælpe psykisk sårbare unge til selv at klare dagligdags gøremål og mestre deres eget liv.

Det betyder, at fagpersonalet for eksempel ofte ledsager de unge på indkøbstur eller på anden måde understøtter dem i at klare forskellige gøremål.

– Vi er nysgerrige på, om vi ved hjælp af forskellige sociale it-løsninger kan begynde at arbejde på nogle nye måder, der på én gang er bedre for borgerne og samtidig er en bedre udnyttelse af personalets ressourcer, siger Anneline Reuter.

Hos soldater, der er ramt af posttraumatisk stress, tyder forskning på, at virtual reality har en gavnlig effekt.

Helt konkret er produceret fire virtual reality-film fra indkøbssituationer.

Filmene, som er af cirka to minutters varighed, er leveret af instruktør og producer Anne Heeno fra Timestory Media.

– Afhængigt af, hvad de unge siger, vil der ske forskellige ting i filmene. Undervejs måler vi på de unges stressniveau, og både før og efter forløbet gennemfører fagpersonalet også en test på deltagerne. De første spæde erfaringer er positive, så det tegner godt, siger Anne Heeno.

Det er cirka et halvt år siden, at Silkeborg Kommune indgik det tætte offentligt-private udviklingssamarbejde med Timestory Media.

– Det har vi været rigtig glade for. InnovationSilkeborg har hjulpet os i hele den proces, hvor vi har stillet skarpt på, hvilke sociale it-løsninger, vi ser det største potentiale i, siger Anneline Reuter fra Silkeborg Kommune.

Konkret har InnovationSilkeborg hjulpet med at tilrettelægge og facilitere et godt procesforløb, herunder:

  • At få indsnævret et relevant strategisk fokusområde i samarbejde med topledelsen.
  • At få formuleret et godt innovationsspørgsmål.
  • At få kortlagt de psykisk sårbare unges største udfordringer gennem interviews.
  • At få kortlagt eksisterende løsninger og muligheder på social it-området – og indsnævret målgruppen.
  • At få tilrettelagt relevante workshops, herunder:
  • En idéworkshop med inddragelse af relevante interessenter.
  • En prioriteringsworkshop for udvalgte ledere i Silkeborg Kommune, der skal have ejerskab til projektet.
  • At få indsnævret målgruppen og indsnævret relevante testprojekter.
  • At få etableret kontakt til relevante eksperter og virksomheder.
  • At få formuleret udkast til en god samarbejdskontrakt, der både sikrer den private og offentlige part i udviklings- og testsamarbejdet om Virtual Reality Exposure.

Artiklen er først bragt i KNOW NOW magasinet i samarbejde med Midtjyllands Avis

Dato: 29-09-18