Tilbage til nyheder

Klar, parat, sprint: Sådan får du masser af gode idéer på kort tid

Vibeke Sanggaard Sørensen og hendes kolleger kigger på teknologisk »legetøj« i Pressalits Corporate Garage – et rum med alt nyt inden for teknologi, som medarbejderne kan finde inspiration i og som skal understøtte det innovative mindset i virksomheden.

Hos Pressalit er både medarbejdere og ledelse imponerede over »sprint« som konceptudviklingsmetode. – Vi var helt høje, fortæller Vibeke Sanggaard Sørensen, ansvarlig for implementering af metoden, efter virksomhedens første »sprint«. 

Vejen fra A til B – fra den første idé til det færdige produkt – kan være lang, og processen ditto. Men det behøver den ikke. Inden for rammerne af konceptudviklingsmetoden »sprint« kan den vare ganske få dage. Det har medarbejderne hos den internationale toiletsædeproducent Pressalit i Ry erfaret efter at have afprøvet metoden, hvor effektivitet, agilitet og innovation er kodeord.

– Ved at bruge »sprint« kan man hurtigt validere koncepter. Sådan opsummerer Vibeke Sanggaard Sørensen, senior project manager hos Pressalit, pointen med metoden.

Presset til at prøve idéer af
Et »sprint« er en arbejdsmetode, der – som ordet antyder – foregår i små, hurtige ryk. I stedet for eksempelvis at arbejde på et konkret projekt to timer hver anden uge, så bliver der sat en eller flere sammenhængende dage af til »sprintet«. Det overordnede mål er at udvikle og teste idéer hurtigt. Da Pressalit første gang skulle prøve et »sprint«, fik et dusin medarbejdere lov at rive en uge ud af kalenderen.

– Vi var 11-12 medarbejdere, der på tværs af organisationen satte os sammen i fem dage med eksterne specialister fra blandt andet Innovation Lab. Vi brugte Pressalits bygninger i Aarhus for at komme væk fra dagligdagen her på kontoret i Ry. Det var med til at få os ud af komfort-zonen, og det var rigtig godt, fortæller Vibeke Sanggaard Sørensen og fortsætter:

– Fordelt i tre grupper skulle vi idéudvikle inden for temaet: Hvordan skaber vi fremtidens bæredygtige Pressalit-produkter? I »sprint« er det vigtigt, at man bliver i idégenererings-mode og ikke går i løsnings-mode med det samme. På den måde blev vi presset til at prøve en masse idéer af, inden vi lagde os fast på en løsning, og det var rigtig fedt, fortæller Vibeke Sanggaard Sørensen.

Da grupperne i løbet af de fem dages sprint var nået frem til mulige løsninger, blev der produceret prototyper, som blev testet og valideret.

– Fordi vi i grupperne var medarbejdere fra både salg, marketing, økonomi, produktudvikling og så videre, kunne vi hurtigt få testet, om produktet var godt. Alle deltagere havde et meget imødekommende mindset. For eksempel ringede salgsfolkene til kontakter i USA for at høre, om produktet kunne passe til markedet der. Marketingfolkene hjalp med at lave USP’er, og vi fik også fat i nogle kunder – VVS’ere – som kunne hjælpe os med at vurdere markedspotentialet herhjemme. Og for ikke at forstyrre den daglige produktion fik vi produceret en prototype om natten. Der var virkelig en god energi og passion fra alle de involverede, fortæller Vibeke Sanggaard Sørensen. De færdige prototyper blev præsenteret for en jury bestående af ledelsen i Pressalit.

Sådan er det skruet sammen
– Der var en helt særlig stemning til præsentationen, vi var helt høje. Både vi og ledelsen var overraskede over, alt det vi havde nået på en uge. Vi har bevist, at vi har evnerne til at gå fra idé til handling på kort tid, fortæller Vibeke Sanggaard Sørensen og opsummerer de klare fordele ved et »sprint«:

– Det er en sjov måde at arbejde på, som giver trivsel, arbejdsglæde og konkrete produkter. Og det er fedt at have arbejdsro til at fordybe sig i en sammenhængende periode. Metoden giver inspiration til vores daglige arbejde. For os er den et krydderi, fordi værktøjerne og metodikken kan bruges i mange sammenhænge.

Artiklen er bragt i magasinet KNOW NOW

Dato: 04-03-19