Kursus: Design i praksis

Designtænkning er uden tvivl verdens mest gennemprøvede og velansete metode i forhold til at skabe innovation og løse komplekse problemstillinger.

På kurset “Design i Praksis for ledere” lærer du, hvordan du kan skabe resultater for dig selv og din virksomhed ved at arbejde med designtænkningens metoder og processer. Du får inspiration til, hvordan ledelse og medarbejdere kan samles om et fælles fokus i innovationsarbejde, og derigennem styrke virksomhedens konkurrencekraft på markedet.

I praksis får du mulighed for at gå forrest i forhold til at skabe en udviklingskultur i din virksomhed. Desuden får du en lang række konkrete værktøjer og metoder, som kan være med til at gøre dig bedre til at træffe de rigtige valg for fremtiden.

DAG 1: Fremtidsscenarier for din virksomhed

Oplæg og fælles workshop ved fremtidsforsker. Vi hører om tendenser i fremtiden, der kan påvirke din virksomhed og arbejder med øvelser i, hvordan din virksomhed bedst bliver omstillingsparat

DAG 2:  Stil skarpt på din virksomheds potentiale

Designtænkning som metode til udvikling. Du kommer til at arbejde med klarlægning af den værdi, din virksomhed skaber for kunder. Du får værktøjer til at identificere dine kunder og synliggøre deres behov

DAG 3:  Skab rum for idéer

Målrettet idéudvikling og idékvalificering. Vi udfordrer din virksomheds aktiviteter i forhold til dine nye indsigter. Du afprøver metoder til at få mange idéer hurtigt, og ikke mindst til at sortere, prioritere og kvalificere dem.

DAG 4: Kom i gang i praksis

Facilitere og forankre innovation. Inspiration til hvordan din ide bliver til virkelighed og dermed reelt udvikler din forretning. Oplæg med erfaringer fra andre virksomheder i vækst

DAG 5:  Skab resultater med forandring

Oplæg og fælles workshop ved designprofessor. Vi hører mere om designledelse, og arbejder med hvordan din virksomhed skaber resultater og får succes med forandring.

Samarbejdspartnere og leverandør af kurset.

Vil du vide mere

Tessa Salling

Mail   Telefon

Datoer og sted

Kurset vare 5 dage og datoerne er som følgende;

Kursusdag 2: 7.oktober

Kursusdag 3: 29.oktober

Kursusdag 4: 11.november

Kursusdag 5: 26.november i Kolding

Alle dage er fra kl. 9.00-15.30

Kurset for ledere består af 5 enkelte kursusdage fordelt over 4 måneder Med denne form sikrer du, at du kun er væk fra din virksomhed en dag ad gangen. Desuden får du mulighed for løbende at afprøve de nye værktøjer og metoder i din hverdag.

Hvad koster det

Deltagelse i kurset er gratis, da det er finansieret fra Syddansk Vækstforum og EU’s socialfond. Der betales forplejning på 1.250 kr. + moms ved tilmelding til kurset. Forplejning refunderes ikke ved afmelding fra hele eller dele af kurset efter tilmeldingsfristen. Kurset er forbeholdt ansatte i private vækstvirksomheder, som er i kategorien SMV (Små og mellemstore virksomheder).

For medlemmer af InnovationSilkeborg ( alle medlemspakker) er det gratis for op til 2 personer at deltage.  Er I mere end to deltagere fra samme virksomhed koster det 1200,- pr deltager.( forplejning)

For ikke medlemmer betales for forplejning på kurset som udgør 1250,-

Tilmeld dig via dette link 

Målgruppe

Ledere i små og mellemstore virksomheder.

Det kræver at man er medlem af InnovationSilkeborg minimum som basismedlem, for at kunne deltage.

På kurset vil du

  • Se din virksomheds strategiske udfordringer i et nyt lys
  • Få værktøjer til at bryde vanetænkning
  •  Sætte rammerne for reflekterende og effektive innovationsprocesser
  •  Lære visuelle og legende metoder, der fremmer innovationskulturen i din virksomhed
  •  Få sparring fra andre ledere på din virksomheds udfordringer
  • Blive mere fleksibel og omstillingsparat i forhold til fremtidens markeds- tendenser
  • Høre oplæg fra spændende vækst- virksomheder og lære af deres erfaringer
  •  Lære at formulere din virksomheds værditilbud klart, så dine kunder og medarbejdere forstår det og involverer sig