Kursus: Design i praksis

Designtænkning er uden tvivl verdens mest gennemprøvede og velansete metode i forhold til at skabe innovation og løse komplekse problemstillinger.

På kurset “Design i Praksis for ledere” lærer du, hvordan du kan skabe resultater for dig selv og din virksomhed ved at arbejde med designtænkningens metoder og processer. Du får inspiration til, hvordan ledere og medarbejdere kan samles med fælles fokus i innovationsarbejde, og derigennem styrke virksomhedens konkurrencekraft på markedet.

Du får en lang række konkrete værktøjer, som kan være med til at gøre dig bedre til at udvikle nye innovative
løsninger, produkter eller processer samt til at løse komplekse problemstillinger.

Kurset forløber over 6 dage: 

DAG 1:  Bliv klogere på designtænkning Du bliver sat ind i grundprincipperne bag designtænkning og afprøver forskellige visuelle værktøjer, som giver værdi i enhver tværfaglig proces.

DAG 2 Forstå dine kunder Du kommer til at få overblik over din virksomhed og dine kunders behov, samt redskaber til at inddrage kunderne i dine udviklingsprocesser. Hjemmeopgave i egen virksomhed.

DAG 3 Få de rigtige idéer Med udgangspunkt i din viden om kunderne vil du arbejde med både at få mange idéer og derefter prioritere dem, så du er sikker på i sidste ende at stå med de bedste og mest anvendelige idéer.

DAG 4 Giv din idé form Du vil få værktøjer til at give din idé form –hvad enten den er et fysisk produkt eller en service – så den bliver klar til test. Hjemmeopgave i egen virksomhed.

DAG 5 Før din idé ud i livet Arbejd med, hvordan du laver en køreplan og rammesætter dine gode idéer for dermed at sikre, at de bliver realiseret.

DAG 6 Facilitér og inddrag andre Få inspiration til, hvordan du inddrager f.eks. dine kolleger i udviklingsprocesser samt gode råd til, hvordan du sætter dine nye kompetencer i spil i hverdagen.

Leverandør af kurset er Kolding Designskole

Vil du vide mere

Tessa Salling

Mail   Telefon

Datoer og sted

Kurset vare 6 dage, datoerne er ikke fast endnu, nærmere info følger

Hvad koster det

Info følger

Målgruppe

Medarbejder i små og mellemstore virksomheder.

Det kræver at man er medlem af InnovationSilkeborg minimum som basismedlem, for at kunne deltage.