Beskrivelse

Trygge kunder er sund forretning

Covid19 har betydet store omvæltninger for forretninger og virksomheder. Vi er nu på vej ind en ny normaltilstand, hvor der stadig vil være fokus på smittebegrænsning i en rum tid endnu. Og dermed også på hygiejne og overholdelse af nye regler for bl.a. afstande og for hvor mange vi må være samlet i butikker og kontorer.

Men at opstille håndsprit og opsætte plakater fra Sundhedsstyrelsen betyder ikke automatisk, at dine kunder faktisk husker at spritte af og ikke kommer til at stå for tæt. Her kommer adfærdsdesign ind i billedet. Du kan nemlig bruge viden om dine kunders adfærd til at lave små smarte interventioner (nudges), så det bliver lettere for dem, og for dig, at overholde reglerne og dermed skabe trygge kundeoplevelser.

Vi har inviteret adfærdsdesigner Lena Hellström til Silkeborg, hvor hun vil facilitere en workshop om, hvordan du kan bruge adfærdsdesign til at mindske smitterisikoen i din forretning. Lena tager udgangspunkt i jeres konkrete udfordringer ift. at skabe sikre og trygge kundeoplevelser, og kommer bl.a. ind på: 

  • Introduktion til adfærdsdesign og nudging – hvor kommer begrebet fra?
  • Viden om hjernens to systemer og hvordan de to systemer påvirker vores daglige beslutninger
  • De 5 mest anvendelige adfærdsprincipper – med mange cases og eksempler
  • Opskriften på at lave et nudge/intervention i din butik
  • Og hver deltager udarbejder som minimum et nudge, der kan sættes i gang samme dag.

Workshoppen udføres i en dynamisk vekslen mellem Lenas oplæg og deltagernes refleksioner to og to eller i plenum. 

Tid, sted og tilmelding

Workshoppen  afholdes den 9.juni. 2020 fra 7:45-9:45 (inkl. forplejning).

Der er morgenmad fra 7.30 -7.45

Sted:  Byrådssalen, Det Gamle Rådhus, Torvet 2, 8600 Silkeborg

Pris

Det er gratis at deltage i workshoppen for både medlemmer og ikke medlemmer af InnovationSilkeborg

Tilmelding er bindende efter den 5 juni 2020

Du modtager efterfølgende en bekræftelsesmail. Husk at tjekke dit spamfilter, hvis den ikke umiddelbart dukker op, når du har tilmeldt dig.

General information om afvikling af arrangement og kurser

Hos InnovationSilkeborg efterlever vi sundhedsmyndighedernes regler og anbefalinger ift. COVID19.

Da disse løbende ændres, kan der ske ændringer i vores program og i afvikling af vores arrangementer og aktiviteter. Sker der ændringer, giver vi tilmeldte, besked herom. 

Foredragsholder

Lena er journalist og adfærdsdesigner og er skarp til at omdanne holdninger til reelle handlinger. Hun har undervist i tusindvis af mennesker om hvorfor andre ikke bare gør som vi siger, og hvorfor det ikke er nok at tale til fornuften når vi ønsker at få vores kunder, medmennesker – eller os selv – til at ændre adfærd… Læs mere om Lena her