Tilbage til nyheder

Sådan lykkes du med offentlige-private udviklingssamarbejder

I samarbejde med Silkeborg Kommune inviterer vi nu til et spændende arrangement, hvor du både kan høre om konkrete erfaringer og blive klogere på, hvordan du undgår de typiske faldgruber i offentlige-private udviklingssamarbejder

Silkeborg Kommune vil gerne sætte skub i endnu flere offentlige-private udviklingssamarbejder. I samarbejde med kommunen sætter vi derfor fokus på emnet ud fra en helt konkret og lavpraktisk tilgang.

Sæt X i kalenderen 15. november 2018. Kom og bliv klogere på, hvordan du kan undgå de typiske faldgruber og lad dig inspirere af best-practise i kommunen. Har du selv erfaringer i baglommen hører vi også gerne om dem. Vi har sat god tid af til netværk og erfaringsudveksling sidst i programmet.

Programmet er:

11.30-12.00: Ankomst og frokost

12.00-12.10: Velkomst v. Lone Lyrskov, kommunaldirektør Silkeborg Kommune

12.10- 12.30: Offentlige-private samarbejder – derfor!
V. Morten Bierbaum, direktør for InnovationSilkeborg 

Hvad er offentlige-private samarbejder og hvilke muligheder skaber de? I dette oplæg sætter Morten fokus på, hvorfor kommuner og virksomheder bør begynde at samarbejde på nye måder. Det giver nemlig mening i et højere perspektiv: Offentlige- private udviklingssamarbejder fører ofte til bedre løsninger for slutbrugeren eller kunden. Og når løsningen både skaber forretning for den private virksomhed og hjælper den offentlige part med at løse en kerneopgave på en smartere måde, ja, så er det win-win for begge parter!

12.30-13.15: TimeSafe hjælper kommunerne med overblik
V. Steen Olsen, partner, TIMESAFE, og Lars Thygesen, Ejendomme, Silkeborg Kommune
TIMESAFE er i dag et af de vigtigste værktøjer i ejendomsafdelingen i Silkeborg Kommune. Det er samtidig et eksempel på et kommercielt produkt, der er udviklet igennem et offentligt-privat samarbejde. TIMESAFE giver på enkel, effektiv og logisk vis store bygningsejere og deres serviceleverandører overblik, levende data og bedre samarbejde. Og ja, at have overblik kan måske lyde banalt, men med 400.000 kvadratmeter bygninger, der løbende skifter funktion, bygges om, købes til og sælges fra, kollegaer, der pensioneres og leverandører der skiftes ud, så er overblik pludselig en stor udfordring. Fra at være en idé, som Silkeborg Kommune var meget aktiv i udviklingen af, anvendes TIMESAFE i dag af 20% af det kommunale marked og en række andre store bygningsejere. Hvorfor? Fordi produktet er udviklet med en klar business case for begge parter. I oplægget får du både Steen og Lars’ perspektiver på rejsen fra idé til færdigt produkt.

13.15-13.30: Pause og Virtual Reality Demo Lab v. TimeStory

13.30 – 14.15: Undgå typiske faldgruber i offentlige-private samarbejder
Lyn-kursus og debat v. Peter Bamberg, INSERO
Offentlige og private virksomheder taler forskellige sprog og tænker vidt forskelligt, og når udgangspunkter og interesser er forskellige, er forventningsafstemning og dialog uhyre vigtigt.  En god nyhed er derfor, at der faktisk findes en standard-kontrakt, som gør det let for begge parter af afstemme spørgsmål som fx ejerskab og rettighed til det fælles udviklede produkt mv. Er begge partere bevidst om dette – og også om hvor knasterne ligger i forhold til jura og udbudsregler – ja, så bliver det langt lettere at samarbejde. Kom og bliv bevidst om, hvordan du kan undgå de typiske faldgruber i offentlige-private udviklingssamarbejder.

14.15-15.00: Kan Virtual Reality Exposure hjælpe psykisk sårbare unge?
V. Anneline Reuter, projektleder, Socialafdelingen, Silkeborg Kommune 
I et tæt samarbejde med en privat samarbejdspartner har Socialafdelingen i Silkeborg Kommune udviklet en VR-film, hvor psykisk sårbare unge eksponeres for en indkøbssituation. Og konklusionen er klar: Når eksponeringsværktøjet bliver anvendt i samspil med andre af medarbejdernes faglige metoder, er det også et effektivt værktøj. Kom og hør, hvordan projektet blev sat i søen med InnovationSilkeborg som fødselshjælper, hvordan processen har forløbet og hvorfor det giver mening at arbejde med udviklingen af et MVP (Minimum Viable Product).

15.00: Afrunding og oplæg til netværk
V. direktør Morten Bierbaum, InnovationSilkeborg

15.00- 16.00: Mulighed for netværk og Virtual Reality Demo Lab v. TimeStory

Vel mødt i byrådssalen på Det gamle Rådhus– vi glæder os til at se dig!

Hvor og hvornår:
15. november 2018
Det gamle Rådhus
Torvet 2 A, 8600 Silkeborg

Arrangementet afholdes kl. 11.30-16 i byrådssalen på 1. sal.

Hvem er målgruppen?
Arrangementet henvender sig til ledere og nøglemedarbejdere i både den private og offentlige sektor, som har interesse i offentlige-private udviklingssamarbejder. Den sidste time i programmet er sat af til erfaringsudveksling og netværk.  Interesserede både i og uden for Silkeborg Kommune-grænsen er velkomne! 

Virtual Reality Demo Lab
I Virtual Reality Demo Lab får du mulighed for at prøve virtual reality teknologien på egen krop og være tilstede i forskellige virtuelle scenarier. Kig forbi og få en snak med filminstruktør og CEO Anne Heeno fra virksomheden TimeStory, som er en af de virksomheder som Silkeborg Kommune pt. samarbejder med.

Pris og tilmelding
Det er gratis at deltage. Tilmeldingen foregår efter først-til-mølle-princippet. Max. 45 deltagere.
Tilmelding pr. mail senest 13. november 2018 til Line Bjerre på lb@innovationsilkeborg.dk.

Dato: 09-10-18