Jens F. Bastrup

Adm. Direktør

Web

Silkeborg Forsyning vil kendes ved samarbejde og leverance af bæredygtige og helhedsorienterede løsninger.

Vi ønsker fortsat at gå foran på den grønne omstilling. Vi vil sikre en god vandkvalitet og udvikle byrum med kloakseparering og klimatilpasning samt forberede miljø- og klimarigtige løsninger inden for genbrug og affald. Vi vil gennem vores vigtige arbejde styrke samarbejdet og synligheden, så vi gennem vores løsninger kan give værdi til vores kunder, ejer og samarbejdspartnere.

Jeg meldte mig ind i InnovationSilkeborg pga. Synergi, samarbejde og samspil med dygtige lokale firmaer. Få inspiration og udvikle innovation i vores organisation.  Skabe netværk for fortsat udvikling. Få skabt en position også lokalt, der svarer til vores store ambitioner.

Mine personlige og faglige interesser er grøn omstilling, klimatilpasning og sektorkobling. Forretningsmodeller. Offentlig-privat samarbejde. Co-creation mellem borgere og virksomheder. Forsyningens muligheder for synergi og samspil med interessenter