Tilbage til nyheder

Skolebørn skal udvikle for virksomheder

 

SILKEBORG: Nu starter Toolcamp Silkeborg 2017 – et 4 ugers langt innovationsforløb, hvor lokale skolebørn konkurrerer om at udvikle de bedste løsninger på konkrete udfordringer fra Silkeborg-virksomheder.

Intet mindre end 4 lokale Silkeborg-virksomheder har sagt ja til at bidrage med konkrete udfordringer fra virkelighedens verden til et 4 ugers langt innovationsforløb, som skoleklasser i Silkeborg Kommune nu skal igennem.

”Både Jyske Bank, Okkels Is, Virklund Sport og Socialafdelingen i Silkeborg Kommune har sagt ja til at være med. Det er jeg utrolig glad for. Det er et samarbejde, der skaber værdi for alle parter. For eleverne skaber det en enorm værdi at arbejde med reelle problemstillinger fremfor fiktive, og virksomhederne kan se frem til at få en masse inspiration”, siger skolechef Huno Kjærsgaard Jensen fra Silkeborg Kommune, der i partnerskab med InnovationSilkeborg er ansvarlig for forløbet.

Innovation, entreprenørskab og digitalt design på skoleskemaet

Toolcamp Silkeborg 2017 henvender sig til skolebørn på 5.-9. årgang. TH Langs, Kjellerup, Hvinningdal, Fårvang, Buskelund og Virklund skoler deltager på grundskolesporet. TH Langs HF & VUC samt Silkeborg Business College repræsenterer ungdomsuddannelserne. Samlet set deltager ca. 400 elever.

Toolcampen skal være med til at sætte innovation, entreprenørskab og digitalt design på dagsordenen i skolerne. Gennem forløbet får eleverne værktøjer til at arbejde med innovation i praksis. De får bl.a. værktøjer til at stille skarpt på virksomhedernes udfordringer samt værktøjer til idéudvikling og udvælgelse af de bedste idéer.  Derudover får de også værktøjer til at arbejde med digital fabrikation. Som en del af innovationsforløbet skal alle de deltagende elever nemlig fremstille en digitalt fabrikeret prototype.
”Prototypen kan eksempelvis være et 3D-print, en laserskåret model eller noget helt tredje, siger tovholder Ole Kjær Thomasen fra FabLab Silkeborg.

Nu går det løs

I praksis kommer innovationsforløbet til at foregå ude på deltagende skoler. Forløbet er netop skudt i gang. Lærerne briefer de deltagende klasser på virksomhedernes problemstillinger. Derudover underviser de eleverne i de konkrete værktøjer, de kan bruge til at løse problemstillingerne.

Når klasserne er cirka midtvejs i forløbet, bliver der åbnet op for, at eleverne også kan få sparring og feed-back direkte fra de virksomheder, der bidrager med cases.

”Vi arrangerer et webinar, hvor skoleeleverne får mulighed for at stille spørgsmål direkte til virksomhederne. Så kan de finde ud af, om de er på rette spor eller om der er brug for justeringer,” siger Ole Kjær Thomasen.

Finale på åbningsfestival

Hver af de deltagende skoler skal kåre deres bedste projekter, og de 10 bedste projekter i konkurrencen går videre til en stor finale. Finalen bliver afholdt som et event i forbindelse med åbningsfestivallen for Campus Bindslevs Plads 13. september.

Her vil en dommerkomité bestående af repræsentanter for de deltagende virksomheder, skoleledere, skolelærere og andre fagpersoner, der vil give konstruktiv feedback til alle finalisterne.

Samtidig vil der blive udpeget en vinder, der går videre i en konkurrence på nationalt niveau.

Casevirksomheder

vvv

Jyske Bank vil gerne have skolebørnenes bud på, hvordan banken kan blive endnu bedre til at skabe og bibeholde relationer til unge iværksættere. På billedet: Afdelingsdirektør Ulla Vestergaard Madsen og bankrådgiver Henrik Holst Hedegaard.

Virklund Sport vil gerne have skolebørnenes bud på, hvordan fremtidens idrætsfaciliteter skal se ud. På billedet: Salgschef Johannes Madsen.

Thomas Okkels fra Okkels Is mener, at det er på høje tid, at innovation, entreprenørskab og digitalt design kommer på skoleskemaet. Nu glæder han sig til at få skolebørnenes gode ideer til, hvordan han kan udvide højsæsonen.

Her er en ny medarbejder

Socialafdelingen i Silkeborg Kommune er især nysgerrige på, hvordan it- og nye teknologier kan hjælpe psykisk sårbare unge med at blive mere selvstændige og indgå i meningsfulde sociale relationer.  På billedet: Socialfaglig konsulent Anneline Reuter.

FAKTA OM TOOLCAMP SILKEBORG 
Toolcamp Silkeborg er et årligt tilbagevendende innovationsforløb, som gennemføres i et partnerskab mellem FabLab i Silkeborg Kommune og InnovationSilkeborg.

Innovationsforløbet foregår som en konkurrence mellem de deltagende klasser. Skolebørnene får til opgave at udvikle en løsning på en udfordring, de deltagende virksomheder har stillet dem.

De grupper, der udvikler de bedste løsninger, får mulighed for at pitche deres projekt direkte for et dommerpanel. Dommerpanelet består bl.a. af de virksomheder, der har stillet dem udfordringen.

Vinderen går videre i en konkurrence på nationalt niveau. Den nationale konkurrence hedder C.R.A.F.T. og bliver afholdt i Bellacentret i København i foråret 2018.

Yderligere oplysninger: 

Overordnet:
Skolechef Huno Kjærsgaard Jensen, Silkeborg Kommune, mobil 29 64 19 55, mail: hunokjaersgaard.jensen@silkeborg.dk

Uddybende omkring selve projektet, læringsmål, mv.: 

Ole Kjær Thomasen, FabLab Silkeborg, mobil 23 42 82 72, mail: okt@silkeborg.dk

Vedr. de enkelte cases:

Ulla V. Madsen, afdelingsdir. Jyske Bank, mobil 61 66 53 39, mail: ulla.vestergaard.madsen@jyskebank.dk

Henrik Holst Hedegaard, bankrådgiver, Jyske Bank, mobil 89 89 86 84, mail: hedegaard@jyskebank.dk

Thomas Okkels, ejer, Okkels Is, mobil 20 93 63 80, mail: okkels@okkelsis.dk

Johannes Madsen, salgschef, Virklund Sport, mobil 29 72 89 79, mail: jm@virklund-sport.dk

Anneline Reuter, Socialafdelingen, Silkeborg Kommune, mobil 61 79 11 38, mail: AnnelineRiisgaard.Reuter@silkeborg.dk

Dato: 16-08-17