Tilgange til entreprenørskab – hvad er forskellen på causation og effectuation?

Hvordan kan de ressourcer og midler, som du har til rådighed her og nu, bruges til at skabe positiv udvikling i din virksomhed? Hvordan arbejder du konkret med at gribe og udnytte de muligheder, som opstår foran dig? Det kan forskellen på causation og effectuation være med til at give dig svaret på.Professor Saras Sarasvathy har udarbejdet en teori om causation og effectuation på baggrund af hvordan succesfulde iværksættere i USA agerer, når de skal starte noget op. Sarasvathy påpeger at effectuation kan komme til at spille en afgørende rolle i forhold til projektets proces og resultat.Effectuation kan oversættes til dansk som ’middeldrevet’, hvor arbejdsprocessen tager udgangspunkt i de midler man har til rådighed her og nu. Modsætningen til denne tilgang er causation, som kan oversættes til kausal/årsagsbestemt, der kendetegnes ved, at man først definerer et mål og derefter planlægger hvordan man opnår det – den ofte klassiske arbejdsproces.

Så hvordan kan man arbejde ud fra effectuation og tilgå et projekt på en ny måde? 

Causation er en tilgang, hvor arbejdsprocessen tager afsæt i analyser. Ud fra disse analyser planlægger man hvordan projektet skal udføres, og beslutninger bliver taget på baggrund af de udarbejdede analyser. Man starter med målet og analysere sig frem til det forventede resultat. Arbejdsgangen er præget af, at man forsøger at ’kontrollere’ fremtiden ved hjælp af sine analyser.Man forsøger at skabe kontrol ved at planlægge langt ud i fremtiden ved at beskrive hver en lille milepæl, ned til mindste detalje frem mod målet. Ved at analysere og planlægge alt, har vi altså en forestilling om, at vi kan sikre os i fremtiden, idet vi har kendskab til tilpas mange brikker på forhånd til at forudsige hvordan tingene bliver.

De fleste bliver ofte igennem uddannelse ’opdraget’ med denne type tilgang til at udarbejde analyser og planlægge. Problemet er derfor, at denne arbejdstilgang er naturlig for os at tage udgangspunkt i, når vi arbejder. Vi føler, at vi har en rigtig kontrol, når vi planlægger alt meget nøjagtig. Det kan derfor være svært at fralægge sig denne kausale arbejdsgang.

Effectuation tilgangen følger en helt anden arbejdsgang, hvor man starter med ens tilgængelige midler frem for et fastdefineret mål. Tilgangen følger en mere uforudsigelig proces og er mere dynamisk. Det kræver at man er risikovillig, nysgerrig og evner at være spontan og gribe de muligheder der opstår undervejs. Ved denne tilgang er grundantagelsen, at fremtiden ikke kan forudsiges på grund af dens kompleksitet og vores egen konstruktion af den. Man arbejder altså eksempelvis ikke med ROI-udregninger og forecasts, hvor fremtiden prøves at forudsiges. Målsætningerne bliver konstrueret undervejs gennem eksperimenter og de nye opdagelser, som man gør sig i processen.

Forskellen på de to tilgange kan sammenlignes med måden at tilberede en ret på.

Sarasvathy arbejder med et verdenssyn i effectuation tilgangen hun kalder Pilot-in-the-plane. Dette handler om, at du kan påvirke fremtiden ud fra dine handlinger. Du kan altså skabe dine egne muligheder. Du skal hele tiden gå ud og tage fat på den næste bedste handling i forhold til hvor du befinder dig. Effectuation tilgangen bygger på fire principper, der anvendes til at styre processen og konstruere sine målsætninger undervejs i projektet.

01: Bird-in-Hand

Dette princip går ud på, at man skal skabe løsninger og udføre handlinger med udgangspunkt i de midler, som man har til rådighed her og nu. Dette betyder, at du skal klarlægge dine midler som dækker over:

  • Hvem er du?
  • Hvad ved du?
  • Hvem kender du?

Dette princip kan især være brugbart, hvis du står med et nyt team og skal have lavet en kompetenceafklaring, der kan klarlægge hvem der kan bidrage med hvad i en proces. Derudover kan en afklaring af ens midler også medvirke til, at der opstår nye projekter, som udspringer af team medlemmernes faglighed og netværk.

Vil du have et overblik over dine midler kan du benytte skabelon herunder. Del den med dine medarbejder/kollegaer og sammen kan I finde frem til, hvad I kan skabe ud fra jeres midler.

02: Affordable loss

Dette princip handler om, at man kun skal investere det i sit projekt, som man kan tåle at tabe.
Dette betyder altså, at man skal holde udgifterne på et minimum og kun investere det, som man er villige til at miste. Det er derfor vigtigt, at man kan se og overskue eventuelle tab som følge af ens beslutninger og handlinger. Hertil kan man bevare kontrollen ved at arbejde med små skridt i en retning frem for at arbejde imod meget langsigtede mål, hvor udfaldet er uforudsigeligt.

03: Crazy quilt

Dette princip går ud på, at du skal indgå i samarbejder og nye partnerskaber for at tilføje nye midler og ressourcer til projektet. Det handler om at inviterer interesserede og forskelligartede partnere ind i sit projekt, for at åbne op for nye muligheder. Det vigtige er, at man er åben for at projektet kan ændre sig på baggrund af disse nye partnerskaber.

04: Lemonade

Fejl og overraskelser er uundgåelige. Det handler derfor om at udnytte de uforudsete overraskelser og bruge dem til at skabe nye muligheder i projektet og få det bedste ud af den pågældende situation. Derfor skal du arbejde med de fejl der opstår undervejs og forsøge at identificere de udviklingsmuligheder, der kan fremkomme på baggrund af ens fejl og overraskelser.

Effectuation tilgangen skal ses som en iterativ proces og kan altså ikke faseopdeles. Man arbejder og navigerer ud fra Sarasvathys principper og verdenssyn

I den virkelige verden vil der selvfølgelig opstå en vekslen mellem de to tilgange. Saras Sarasvathys påpeger dog, at man kan opnå et succesfuldt projekt, hvis man bevidst vælger at have en strategi om effectuation i starten af ens projekt og så senere i projektet være opmærksom på, at få projektet nedskrevet, så det er tydelig for alle involverede. Derved får man også nemmere ved at få mange mennesker til at gå i samme retning.

Så næste gang du giver dig i kast med et nyt projekt, kan du lade dig inspirere af Saras Sarasvathys teori og forsøge at benytte dig af effectuation tilgangen og lade dine nuværende midler bringe dig videre.

Blogindlæg skrevet af Josefine Veje, September 2019