Tilbage til nyheder

Toolcamp Silkeborg 2018 er skudt i gang

Deltagerantallet er fordoblet i forhold til sidste år, og både det lokale erhvervsliv og andre aktører bakker op. I den kommende tid står der innovation, entreprenørskab og digitalt design på skoleskemaet i 20skoleklasser i Silkeborg Kommune

Så er Toolcamp Silkeborg 2018 skudt i gang, og allerede nu er der stor interesse for projektet. I forhold til sidste år er antallet af deltagende skoleelever fordoblet. Samtidig bidrager intet mindre end 7 lokale virksomheder og organisationer med udfordrende cases, som skoleeleverne skal komme med deres bud på løsninger på.

”Det er jo fantastisk, at initiativet allerede her på andet år er sådan en succes,” lyder det fra Søren Kristensen, formand for Børne- og Ungeudvalget i Silkeborg Kommune.

Han understeger, at det har stor værdi, at skoleelever i Silkeborg Kommune får mulighed for at arbejde innovativt med netop reelle, komplekse problemstillinger. Han ser også en stor værdi i, at virksomheder og andre aktører har sagt ja til at give direkte sparring og feed-back til skoleeleverne.

”Nutidens skoleelever er jo fremtidens iværksættere og innovatører, så både på den korte bane og i det store perspektiv det giver det rigtig god mening. Virksomhederne kan nu se frem til at få inspiration fra en masse unge, kreative hjerner,” siger Søren Kristensen.

Kreativ tænkning og protyping

Toolcamp Silkeborg 2018 henvender sig til skolebørn fra 4. årgang i folkeskolen og helt op til ungdomsuddannelserne. I år deltager 20 forskellige klasser. Samlet set deltager ca. 500 elever. Toolcampen skal være med til at sætte innovation, entreprenørskab og digitalt design på dagsordenen i skolerne. Gennem forløbet får eleverne værktøjer til at arbejde med innovation i praksis. De kommer til at arbejde med kreativ tænkning, idéudvikling og digital prototyping. Som en del af forløbet kan de eksempelvis arbejde med digital programmering og modellering og arbejde med digitale fabrikationsteknologier som fx microcontrollere som Micro:Bits og Arduinoer, 3D printere, laser- og vinylcuttere.

FAKTA OM TOOLCAMP SILKEBORG
Toolcamp Silkeborg er et årligt tilbagevendende design- og innovationsforløb for skoleklasser i Silkeborg Kommune. Det arrangeres af Skoleafdelingens Videncenter for designtænkning og digital fabrikation med FabLabog Videnscenter for Udskoling og Videncenter for Naturfag.

Det er frivilligt om skolerne vil deltage. Skolebørnene på de deltagende skoler får til opgave at udvikle løsninger på nogle udfordringer, hvor svaret ikke på forhånd er givet.

I praksis foregår innovationsforløbet dels i FabLab i Campushuset og dels ude på deltagende skoler. Midtvejs i forløbet er der arrangeret et webinar, hvor opgavestillerne deltager på langdistance og giver sparring til skoleeleverne.

InnovationSilkeborg har hjulpet kommunen med at finde frem til lokale virksomheder, der vil deltage med cases.

I år bidrager både Eniig, Hanegal, Zen Company, Lexoforms, tøjdesigner Marianne Gorrildsen, Visit Silkeborg, Fritidsgården og kommunens Teknik- og Miljøafdeling med cases, som skoleeleverne kan arbejde med.

De grupper, der udvikler de bedste løsninger, får mulighed for at pitche deres projekter på et stort afslutningsevent i Campus-huset, hvor virksomheder og organisationer også deltager i de nedsatte fagkomiteer. I år ligger afslutningseventet 22. november 2018.

Yderligere oplysninger:

www.bit.ly/toolcampsilkeborg

Overordnet:

Søren Kristensen, formand for Børne- og Ungeudvalget, Silkeborg Kommune,

Mobil: 61 26 57 29

Mail: Soren.Kristensen@silkeborg.dk

Uddybende informationer omkring selve projektet:

Ole Kjær Thomasen, FabLab Silkeborg

Mobil: 23 42 82 72

Mail: okt@silkeborg.dk

Dato: 11-10-18