Tilbage til nyheder

Virksomheder skal have de kreative kræfter med om bord

– Det gælder om at komme helt tæt på sine kunder eller på de kunder, man gerne vil have fat i. Man skal vide, hvad de tænker og hvordan de tænker, siger Christian Bason. Foto: Dansk Design Center

Designtænkning betyder, at man skal turde lade sig udfordre, og man skal turde vise sine halvfærdige løsninger frem i det åbne

Kunden er fuldt og helt i centrum. Det er fra kunden, at alting udspringer. I designtænkning er det helt grundlæggende, at man som virksomhed formår og til stadighed bestræber sig på at se alting fra kundeperspektiv.

– Og så handler det om at være helt åben i hele udviklingsprocessen. At man grundlæggende tør tænke helt anderledes, og at man tør se på de udfordringer og opgaver, man får eller stiller sig selv, fra nye vinkler, siger direktør Christian Bason fra Dansk Design Center.

Christian Bason hører til den absolutte elite indenfor innovation og designtænkning med en meget omfattende erfaringsbaggrund som konsulent og underviser, lige som han blandt andet tidligere var chef for den danske regerings innovationsteam Mind-Lab. Og så er han forfatter til en lang række bøger om design, innovation og ledelse.

Blandt andet står han bag bogen »Form Fremtiden«, der er en af grundbøgerne, når man søger viden om designtænkning.

En global virkelighed
– Designtænkning er en global virkelighed, som alle beskæftiger sig med. Og det handler ikke bare om at udvikle nye produkter, det handler om at få indarbejdet designtænkning i alt, virksomheden gør. Og så skal resultaterne nok komme. Hvad enten det er i form af nye produkter, bedre service, bedre digitale løsninger, eller helt nye forretningsmodeller, siger Christian Bason.

Designtænkning er en proces, som man i store træk kan opdele i tre delelementer. Først og fremmest skal man lære at forstå problemet set fra kundens perspektiv. Det gælder om at komme helt tæt på sine kunder eller på de kunder, man gerne vil have fat i. Man skal vide, hvad de tænker, og hvordan de tænker. I nogle tilfælde kan det nærmest være et helt antropologisk studie, der skal til.

– Man skal nde ud af, hvordan man kan gøre noget andet eller bedre for sine kunder eller brugere. Og det er viden på et meget kvalitativt niveau, man skal indhente, forklarer Christian Bason.

Næste led i designkæden er en kreativ proces, hvor man tage alle de kompetencer, viden og inspiration og input til sig, man overhovedet kan komme i tanke om og komme i nærheden af. Det handler om workshops og masser af ideer, og måske skal man også have fat i leverandører eller andre, for at få netop deres input og erfaringer.

Bringe andre stemmer ind
– Det er en rigtig god ide at bringe andre stemmer ind i processen. Måske folk fra en helt anden branche, men som har deres spændende løsninger at byde ind med, siger Christian Bason.

Helt central er tredje del af processen, hvor det handler om at udvikle prototyper på de løsningsideer, man nder frem til. Og derefter at få afprøvet prototyperne.

Det gælder om at handle, for man kan ikke alene tænke, snakke eller beregne sig til den perfekte løsning.

– Det gælder om hurtigt at få lavet skitser og eksempler på, hvad det er for en løsning, man er i gang med. Og selvom det er råt og ufærdigt, så skal det prøves af over for kunderne, så man så tidligt som muligt i processen kan få noget feedback. Det handler om at øve sig på fremtiden. Ofte er det, man ender med at skabe ikke det, man havde troet fra start, forklarer Christian Bason.

I mange tilfælde er det tilmed bedst, hvis den eller de første prototyper fejler, for så kan man i den videre proces få ernet alle fejl og få toptunet løsningen, inden den sendes på markedet.

Brug de professionelle
Mens det er oplagt, at virksomheder og ikke mindst ledere tager designtænkning til sig og lærer og får så meget erfaring som muligt, så er det ikke det samme, som at man bare uden videre kan eller skal kaste sig ud i krævende designopgaver.

– Man skal også have den rette ydmyghed overfor designtænkning. I dag findes der rigtig mange dygtige designere og specialister indenfor en række forskellige områder. Og i mange tilfælde vil det være en god løsning at hente en professionel designer ind, når man skal have løst en opgave. Det kan være hjælp til hele processen eller til dele af den, som for eksempel styring af workshops, video-interviews med kunder eller hvad som helst, siger Christian Bason, der ser en spændende fremtid foran sig i takt med, at der for alvor bliver bygget bro mellem de kreative kompetencer og erhvervslivet.

CENTRALE SPØRGSMÅL OM DESIGN

Ifølge Christian Bason, er der helt centrale spørgsmål, virksomheden skal stille sig selv, når den arbejder ud fra designtænkning:

  • Har vi virkelig forstået kundens behov? Har vi fuldt overblik over, hvad de ellers bruger af produkter og løsninger?
  • Er vi virkelig selv de mest kreative mennesker til at finde løsningerne? Eller kan vi måske hente andre ind, som kan komme med nye kreative ideer, vi kan bruge?
  • Er vi parate til at turde fejle? Er vi klar til at vise vores halvfærdige løsninger og forslag frem?

ØKONOMIEN I DESIGN

  • 79 procent af de virksomheder, der bruger design, oplever, at design i høj grad eller meget høj grad styrker deres brand
  • 67 procent af virksomhederne angiver, at design bidrager til en øget konkurrenceevne og en øget kundetilfredshed
  • 75 procent af virksomhederne oplever, at design i nogen, høj eller meget høj grad har en positiv indydelse på deres bundlinje
  • 50 procent af virksomhederne vurderer, at design har fået stigende betydning for deres bundlinje de seneste fem år, og 64 procent vurderer, at design vil blive et vigtigt konkurrenceparameter de næste fem år
  • Da kun 15 procent af danske virksomheder bruger design strategisk i dag, er der derfor potentielt økonomiske gevinster at hente ved mere strategisk designbrug hos resten af virksomhederne

KILDE: DI OG DANSK DESIGN CENTERS 2018-UNDERSØGELSE

Artiklen er bragt i magasinet KNOW NOW

Dato: 16-03-19